همانطور كه معمار نمي تواند بدون در دست داشتن طرحي انديشيده ، ساختماني را به اسلوبي اصولي بنا كند ، مدرسان نيز بدون در اختيار داشتن طرح آموزشي علمي و اصولي ، نمي توانند تدريس اثربخش داشته باشند
به منظور ايجاد محيط يادگيري مناسب ، تاكنون الگوهاي متعدد طراحي آموزش پديد آمده اند كه هر كدام براي شرايط و بازده هاي يادگيري خاصي كاربرد داشته اند.
فرايند آموزش نظامند و برنامه ريزي شده مي تواند نقش مهمي را در ياري رساندن به سازمان در جهت بهبود توانمندي ها و تامين اهداف كيفي سازمان ايفاء نمايد.
براي انتخاب و اجراي آموزش به منظور جبران فاصله مربوط به شايستگي كاركنان نسبت به شايستگي مورد انتظار ، بايد مراحل ذيل در فرايند آموزش مورد نظارت قرار گیرد :
 • تعيين نيازهاي آموزشي
 • طراحي و برنامه ريزي آموزشي
 • اجراي آموزش
 • ارزيابي نتايج آموزش
 • تعيين نيازهاي آموزشي
 • منظور از نياز آموزشي آن دسته از نيازهايي است كه از طريق آموزش قابل رفع هستند. اينگونه نيازها تنها در حوزه دانشي ، مهارتي و نگرشي مطرح مي شوند.
  نياز سنجي آموزشي به دليل نقش زيربنايي و ساختاري خود نسبت به ساير اجزاي فرايند آموزش كاركنان ، از اهميت و حساسيت بالايي برخوردار است به طوريكه هر گونه عدم تناسب ، ناهماهنگي و نقص در نيازسنجي آموزشي ، اشكالاتي را در قسمت هاي ديگر فرايند آموزش به وجود مي آورد. زياد آموزي و كم آموزي ، تاكيد بر جنبه هاي نظري و ذهني و كم توجهي به نيازهاي واقعي و عيني شغل و محيط كار ، سطحي و زودگذر بودن آموزش ها ، اتلاف منابع و ... نمونه هايي از مشكلاتي است كه در اثر انجام يك نيازسنجي غير دقيق به وجود مي آيد.
 • طراحي و برنامه ريزي آموزشي
 • عمده ترين فعاليتي كه در اين مرحله انجام می شود ، انتخاب مناسب ترين محيط آموزش متناسب با اهداف است. در مرحله طراحي ، متخصصان آموزشی کهکشان طرح مبسوطي از آموزش را تدارك ميبيند كه شامل انتخاب روش ها و رسانه هاي آموزشي و تصميم گيري درباره راهبردهاي آموزشي است. در این مرحله رسانه هاي آموزش موجود مورد بازبيني قرار مي گيرند و درباره امكان استفاده از آن ها براي آموزش تصميم گيري مي شود. در اين مرحله ، هدف هاي عيني ، آزمون و طرح آموزش نيز تهيه مي شود. طرح اجرا براي اجرای تمامی فرآیندهای آموزش دراين مرحله طراحي و پایش می گردد.
 • اجراي آموزش
 • هنگامي كه برنامه آموزشي در مرحله قبل طراحي و تهيه شد در این مرحله به صورت واقعي عملياتي می شود. به اين منظور ، عمل تكثير و توزيع مواد انجام مي شود. اجراي آموزش و پشتيباني از برنامه آموزشي و همچنين رفع مشكلات فني ، از عمده ترين فعاليت هاي اين مرحله به شمار ميرود. در مرحله اجرا نيز ارزشيابي صورت مي گيرد. ارزشيابي هاي به عمل آمده ، به ويژه بازخوردهايي را از عملكرد افراد شركت كننده فراهم مي آورد.
 • ارزيابي نتايج آموزش
 • هدف ارزیابی نتایج آموزش تعیین میزان دستیابی به دانش ها، مهارت ها و نگرش های مورد نياز تئوری و عملی سازمان می باشد.
  ملاک های کهکشان برای ارزیابی اثر بخشی آموزش :
  • تعيين نتايج قابل مشاهده كارآموزان در اثر آموزش هاي اجرا شده
  • تعيين ميزان انطباق رفتار كارآموزان با انتظارات نقش هاي سازماني
  • تعيين ميزان توانايي هاي ايجاد شده براي دستيابي به اهداف
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق