سازمان‌هاي امروزي به منظور دستيابي و حفظ مزاياي رقابتي‌شان پي در پي در تلاشند تا شايستگي‌هاي كليدي و بنيادي خود را ارتقا دهند. اين تلاش اجتناب ‌ناپذير ، بخش‌هاي صنعتي را وادار ساخته است تا دوره حيات محصولات خود را كوتاه كنند. براساس اين رويه ، صنايع با توجه به تغييرات سريع و عدم اطمينان ذاتي محيط از يك ‌سو و تقاضاي روزافزون از سوي ديگر ، با توسعه مداوم قابليت‌هاي واحدهای پژوهشی از طريق افزايش خلاقيت‌ها و ايجاد نوآوري ، رابطه‌اي تنگاتنگ برقرار سازند. ماهيت ارزشمند و اثربخش پژوهش در سازمان‌ها، بسياري از محققان را بر آن داشته تا مديريت دانايي را به عنوان عاملي كليدي براي باروري و ظهور خلاقيت در سازمان‌هاي تحقيق و توسعه و در نتيجه شكوفايي و حيات سازمان بدانند. هدف نهايي سازمان‌هاي مديريت دانايي و تحقيق و توسعه ، تسهيل در توليد محصولات جديد از طريق ايجاد دانش است. در حالي كه اهميت مديريت دانايي به وضوح مشخص شده است، بايد مدلي جامع از عوامل مختلف مرتبط با فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه ارائه شود. از اين‌رو، به منظور پياده‌سازي موفقيت‌ آميز مديريت دانايي در سازمان‌هاي پژوهشی ، لازم است خصوصيات ويژه فعاليت‌هاي تحقيق وتوسعه ، مطالعه و در نظر گرفته شوند.


در موسسه کهکشان نور سعي گردیده است با بيان اهميت مديريت دانايي به عنوان ابزار خلاقيت، رويكرد منسجم جديدي به منظور استفاده از آن در گروه شرکت های کهکشان ارائه شود.
واحد تحقیق و پژوهش وظایف زیر را برعهده دارد :
 • تعیین اهداف و اولویت های تحقیقاتی در چارچوب سیاست ها و محور های کلان تحقیقاتی شرکت با درنظر گرفتن مشکلات و نیازسنجی تحقیقات از واحدهای مختلف شرکت.
 • تهیه و تدوین برنامه جامع تحقیقاتی (برنامه های کوتاه مدت , میان مدت و طولانی مدت )
 • تعیین بودجه و منابع مالی پروژه های تحقیقاتی
 • امکان سنجی پروژه ها و موضوعات تحقیقاتی ( امکانات و تجهیزات , منابع انسانی و مالی )
 • بررسی طرح های پیشنهادی , تصویب , انعقاد قرارداد و نظارت برانجام مختلف پروژه های تحقیقاتی
 • ایجاد سیستم های کنترل پروژه های تحقیقاتی
 • ارزیابی نتایج حاصله از انجام پروژه های تحقیقاتی وکاربردی کردن یافته های تحقیقاتی و استفاده از فناوری های نوین
 • اشاعه فرهنگ تحقیقاتی از طریق ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مراکز علمی , پژوهشی ودانشگاهی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی از محققین و پروژه های تحقیقاتی و ارائه در پایگاه اینترنتی
 • ارائه مقالات و مشارکت در همایش های تخصصی و تحقیقاتی و حضور فعال در گردهمایی های پژوهشی و تخصصی داخل و خارج از کشور و ارائه اطلاعات و دستاوردهای حاصله به شرکت
 • اطلاع رسانی از طریق انتشار بولتن یا گزارشات آماری , برپایی نمایشگاه های تخصصی وحضور در نمایشگاههای تخصصی
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق