کليه کتب زير از انتشارات کهکشان و برای اولين بار با کيفيت Print ارائه می گردند. اين کتب از روش های زير قابل تهيه می باشند :
  • سفارش Online
  • خريد الکترونيکی
  • سفارش از طريق تلفن
  • مراجعه حضوری به محل موسسه کهکشان نور
اين کتب برای عموم قابل خريداری بوده و برای شهرستان ها نيز با پست ارسال می گردد.


MCSA: Implementing an Advanced Server Infrastructure-MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
MCSA: configuring windows 10
قیمت: 00 ریال
خرید
Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
قیمت: 00 ریال
خرید
Administering Windows Server 2012
قیمت: 00 ریال
خرید
MCTS: Active Directory, Configuring- Second Editon -MSPress
قیمت: 00 ریال
خرید
Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
قیمت: 00 ریال
خرید


CompTIA Network N10-007 Cert Guide
قیمت: 00 ریال
خرید
CompTIA Security+ SY0-201 Sybex
قیمت: 00 ریال
خرید


CCNA Routing And Switching Study Guide
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP Security SECURE Official Cert Guide_642-637_Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNA Security 640-553 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH )-Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP Security IPS Official Cert Guide 642-627 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید
CCNP Security VPN Official Cert Guide 642-647 Cisco Press
قیمت: 00 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

CISSP for Dummies
قیمت: 00 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق