کليه کتب زير از انتشارات کهکشان و برای اولين بار با کيفيت Print ارائه می گردند. اين کتب از روش های زير قابل تهيه می باشند :
  • سفارش Online
  • خريد الکترونيکی
  • سفارش از طريق تلفن
  • مراجعه حضوری به محل موسسه کهکشان نور
اين کتب برای عموم قابل خريداری بوده و برای شهرستان ها نيز با پست ارسال می گردد.


MCTS: Active Directory, Configuring- Second Editon -MSPress
قیمت: 1,150,000 ریال
خرید
Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
قیمت: 710,000 ریال
خرید


CompTIA Network N10-007 Cert Guide
قیمت: 1,000,000 ریال
خرید
CompTIA Security+ SY0-201 Sybex
قیمت: 860,000 ریال
خرید


CCNA Routing And Switching Study Guide
قیمت: 1,100,000 ریال
خرید
CCNP Security SECURE Official Cert Guide_642-637_Cisco Press
قیمت: 820,000 ریال
خرید
CCNA Security 210-260 Cisco Press
قیمت: 800,000 ریال
خرید
CCNP: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH )-Cisco Press
قیمت: 600,000 ریال
خرید
CCNP Security IPS Official Cert Guide 642-627 Cisco Press
قیمت: 820,000 ریال
خرید
CCNP Security VPN Official Cert Guide 642-647 Cisco Press
قیمت: 920,000 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

CEH EC-Council: Certified Ethical Hacker V10
قیمت: 850,000 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

CISSP for Dummies
قیمت: 500,000 ریال
خرید


برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست

برای این اعتبار دهنده کتابی در انتشارات کهکشان موجود نیست
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق