برای سهولت در دسترسی دانشجویان کهکشان به زمانبندی کلاس های موسسه اقدام به ایجاد تقویم آموزشی کردیم. لازم به ذکر است در تقویم آموزشی زیر لیست تمامی کلاس هایی که از تاریخ ثبت نام آنها حداکثر 3 روز گذشته و یا کلاسهایی که تاریخ ثبت نام آنها حداکثر تا 3 ماه آینده می باشد، آورده شده است.
دریافت جدیدترین برنامه آموزشی موسسه کهکشان نور دانلود تقویم آموزشی نیم سال اول .... دانلود تقویم آموزشی نیم سال دوم
جهت مشاهده لیست کلاس های در حال ثبت نام بر روی نام گروه آموزشی مورد نظر کلیک نمایید.
توجه : تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.
توجه ! با کلیک بر روی هر بخش زیر مجموعه ها قابل مشاهده خواهد بود
شبکه - Microsoft
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
پک ویژه مهندسی شبکه Network+, MCSA, CCNA [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۸۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ثبت نام
MCSA Pack 2016 [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰- ۱۷:۰۰۲۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ثبت نام
MCSA Pack 2016 [توضیحات بیشتر] پنج شنبه و جمعه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰ ۲۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ثبت نام
سیسکو
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
پک دیتا سنتر (CCNA & CCNA Data center) [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۱۲۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ثبت نام
(CCNP Pack (ROUTE, SWITCH, TSHOOT [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰- ۱۷:۰۰۱۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ثبت نام
(CCNP Pack (ROUTE, SWITCH, TSHOOT [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ثبت نام
(CCNP Pack (ROUTE, SWITCH, TSHOOT [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۶۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۶۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ثبت نام
پک ویژه سیسکو Network+, CCNA, CCNP [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۲۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ثبت نام
امنیت
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
CEH: Certified Ethical Hacker V.10 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ -۰۸:۳۰۴۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ثبت نام
پک ویژه امنیت Security+, CEH, CISSP [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ثبت نام
CISA: Certified Information Systems Auditor [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۴۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ثبت نام
CISM: Certified Information Security Manager [توضیحات بیشتر] سه شنبه ۱۳:۳۰-۰۸:۳۰۳۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ثبت نام
SANS SEC PACK [توضیحات بیشتر] پنج شنبه و جمعه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰ ۸۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ثبت نام
CISSP [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۳۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ثبت نام
تولید و توسعه نرم افزار
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
MCSA Web Application [توضیحات بیشتر] پنج شنبه و جمعه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰ ۱۴۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ثبت نام
(جاوا مقدماتی + اندروید مقدماتی) Android Pack [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۷۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ثبت نام
پک ویژه تولید و توسعه نرم افزار SQL Design, MCSA Web Application [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ثبت نام
JAVA PACK [توضیحات بیشتر] شنبه و دوشنبه ۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰۸۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ثبت نام
MCSA SQL 2017: Database Developement [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۶۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ثبت نام
مدیریت و استاندارد
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
ISO 27001_Implementing [توضیحات بیشتر] شنبه الی دوشنبه ۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ثبت نام
ITIL Foundation V.3 [توضیحات بیشتر] پنج شنبه ۱۶:۳۰-۰۸:۳۰۲۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ثبت نام
ISO 27001_Internal Audit [توضیحات بیشتر] شنبه الی دوشنبه ۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ثبت نام
متن باز
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
ZABBIX [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ثبت نام
LPIC Pack: LPIC 1+ LPIC2 [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۱۲۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ثبت نام
کمپ های فشرده
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
پک ویژه مهندسی شبکه Network+, MCSA, CCNA [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۸۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ثبت نام
(جاوا مقدماتی + اندروید مقدماتی) Android Pack [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۷۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ثبت نام
پک ویژه امنیت Security+, CEH, CISSP [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ثبت نام
پک ویژه تولید و توسعه نرم افزار SQL Design, MCSA Web Application [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ثبت نام
پک دیتا سنتر (CCNA & CCNA Data center) [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۱۲۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ثبت نام
پک ویژه سیسکو Network+, CCNA, CCNP [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۲۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ثبت نام
مجازی سازی
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
VMware vSphere ICM V6.7 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۸:۳۰ - ۱۳:۳۰۵۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ثبت نام
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق