برای سهولت در دسترسی دانشجویان کهکشان به زمانبندی کلاس های موسسه اقدام به ایجاد تقویم آموزشی کردیم. لازم به ذکر است در تقویم آموزشی زیر لیست تمامی کلاس هایی که از تاریخ ثبت نام آنها حداکثر 3 روز گذشته و یا کلاسهایی که تاریخ ثبت نام آنها حداکثر تا 3 ماه آینده می باشد، آورده شده است.
دریافت جدیدترین برنامه آموزشی موسسه کهکشان نور دانلود تقویم آموزشی نیم سال اول .... دانلود تقویم آموزشی نیم سال دوم
جهت مشاهده لیست کلاس های در حال ثبت نام بر روی نام گروه آموزشی مورد نظر کلیک نمایید.
توجه : تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.
توجه ! با کلیک بر روی هر بخش زیر مجموعه ها قابل مشاهده خواهد بود
شبکه - Microsoft
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
Vmware Customized [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۵۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ثبت نام
MCSE Messaging 2016 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۹:۰۰ - ۱۴:۰۰ ۱۰۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ثبت نام
پک ویژه مهندسی شبکه Network+, MCSA, CCNA [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۸۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ثبت نام
MCSE SharePoint [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۸:۳۰-۱۳:۳۰۱۰۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ثبت نام
VMware VCP6-DCV [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰- ۱۷:۰۰۴۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] فرد ۲۰ - ۱۷۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۱ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ثبت نام
MCSA Pack 2016 [توضیحات بیشتر] پنج شنبه و جمعه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰ ۲۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ثبت نام
MCSA Pack 2016 [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰ - ۱۷۲۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ثبت نام
سیسکو
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
CCNP Pack [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۱۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ثبت نام
CCNP Pack [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۶۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۸:۳۰-۱۳:۳۰۶۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰-۱۷۶۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ثبت نام
پک ویژه سیسکو Network+, CCNA, CCNP [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۲۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ثبت نام
امنیت
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
پک ویژه امنیت Security+, CEH, CISSP [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰-۸:۳۰۱۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ثبت نام
CISM: Certified Information Security Manager [توضیحات بیشتر] دوشنبه ۱۳:۳۰-۸:۳۰۳۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ثبت نام
تولید و توسعه نرم افزار
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
BI [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰ ۶۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ثبت نام
برنامه نویسی وب با Angular , Node JS [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۶۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۴ ثبت نام
پک ویژه تولید و توسعه نرم افزار SQL Design, SQL Admin, MCSD Web Pack 2012 [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ثبت نام
Android Pack [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۷۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ثبت نام
MCSD Web Application Pack 2012 [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰ - ۱۷۱۴۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ثبت نام
اندروید پیشرفته [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۸:۳۰ - ۱۳:۳۰۶۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ثبت نام
JAVA PACK [توضیحات بیشتر] شنبه و دوشنبه ۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰۸۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ثبت نام
MCSA SQL 2016: Database Developement [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۳۰- ۱۷:۳۰۶۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ثبت نام
مدیریت و استاندارد
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
ISO 27001_Implementing [توضیحات بیشتر] شنبه الی دوشنبه ۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴۹,۷۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ثبت نام
متن باز
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
LPIC Pack: LPIC 1+ LPIC2 [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰-۱۷۱۲۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ثبت نام
کمپ های فشرده
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
پک ویژه مهندسی شبکه Network+, MCSA, CCNA [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۸۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ثبت نام
پک ویژه تولید و توسعه نرم افزار SQL Design, SQL Admin, MCSD Web Pack 2012 [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ثبت نام
پک ویژه امنیت Security+, CEH, CISSP [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰-۸:۳۰۱۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ثبت نام
مبانی فناوری اطلاعات برای نوجوانان [توضیحات بیشتر] زوج ۱۸:۰۰- ۱۴:۰۰۸۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ثبت نام
پک ویژه سیسکو Network+, CCNA, CCNP [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۲۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ثبت نام
مخابرات
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
دوره پیشرفته شبکه LTE - ارزیابی کارایی شبکه 4G بر مبنای KPI [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰ ثبت نام
دوره پیشرفته شبکه LTE - مقدمه ای بر IMS & VOLTE [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۶:۳۰- ۰۸:۳۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ثبت نام
کارگاه مقدماتی شبکه های موبایل - از نسل 1 تا نسل 4 [توضیحات بیشتر] پنج شنبه ۱۴:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۶ ثبت نام
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2017 Kahkeshan. All rights reserved