• نام دوره : VMware VCP6- DCV
 • شهريه : 12,650,000 ریال
 • تعداد ساعت : 40
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

مجازی سازی يکی از تکنولوژی های نوظهور در دنیای IT می باشد، دانش و تکنیکی که با استفاده از آن می توان بر بسیاری از مشکلات و موانع موجود در عرصه زیر ساخت ها (نرم افزاری و سخت افزاری) فائق آمد و راه را برای توسعه پایدار و به وجود آوردن شرایط مناسب برای کسب و کار (Business) به بهترین نحو فراهم آورد.

کاربردهای مجازی سازی (Virtualization) آنچنان گسترده است که نه تنها متخصصان و کارشناسان حوزه IT بلکه بسیاری از افراد در رشته های غیر مرتبط با کامپیوتر و IT نیز از آن بهره مند می گردند.

مجازی سازی فناوري است که به کمک آن مي‌توان اجزاء فيزيکي يک رايانه را به کمک نرم افزار ، مورد اشتراک تعداد بسیاری سیستم عامل قرار داد که همگی آنان در یک لحظه و به طور همزمان روشن و قابل استفاده و در حال کار باشند .

در مجازي سازی محيطي براي استفاده و دستيابي به واقعیتی که به صورت مجازی سازی شده برای شما طراحی شده است ارائه مي شود ، مجازی سازی تکنولوژی است که به واسطه کارکرد و منطق خاصی که در طراحی خود دارد واقعی به نظر نمی رسد ، ولی دارای کارکردی واقعی است .

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا

موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تاًييد VMware

دريافت حقوق بيشتر 

اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار با شبکه های مجازی

کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر شبکه  های مجازی 

شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین

کارشناسان شبکه

مهندسین سیستمی

دانشجویان فعال در زمینه IT

شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز
 • Network+
 • CCNA

MCSA

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

·  Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives
 • References and resources

 

·  Software-Defined Data Center

 • Introduce components of the software-defined data center
 • Describe where vSphere fits into the cloud architecture
 • Install and use vSphere Client
 • Overview of ESXi

 

·  Creating Virtual Machines

 • Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files
 • Create and work with virtual machines and templates

 

·  vCenter Server

 • Introduce the vCenter Server architecture
 • Deploy and configure vCenter Server Appliance
 • Use vSphere Web Client
 • Manage vCenter Server inventory objects and licenses

 

·  Configuring and Managing Virtual Networks

 • Describe, create, and manage standard switches
 • Configure virtual switch security and load-balancing policies
 • Create, configure, and manage vSphere distributed switches, network connections, and port groups

 

·  Configuring and Managing Virtual Storage

 • Introduce storage protocols and storage device types
 • Discuss ESXi hosts using iSCSI and NFS storage
 • Create and manage VMFS and NFS datastores
 • Introduce VMware Virtual SAN™
 • Introduce Virtual Volumes

 

·  Virtual Machine Management

 • Use templates and cloning to deploy new virtual machines
 • Modify and manage virtual machines
 • Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
 • Create and manage virtual machine snapshots
 • Create vApps
 • Introduce the types of content libraries and how to deploy and use them

 

·  Resource Management and Monitoring

 • Introduce virtual CPU and memory concepts
 • Configure and manage resource pools
 • Describe methods for optimizing CPU and memory usage
 • Use various tools to monitor resource usage
 • Create and use alarms to report certain conditions or events
 • Identify and troubleshoot virtual machine resource issues
 • Introduce vRealize Operations Manager for data center monitoring and management

 

·  vSphere HA and vSphere Fault Tolerance

 • Explain the vSphere HA architecture
 • Configure and manage a vSphere HA cluster
 • Use vSphere HA advanced parameters
 • Introduce vSphere Fault Tolerance
 • Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines
 • Introduce vSphere Replication
 • Use vSphere Data Protection to back up and restore data

 

·  Host Scalability

 • Describe the functions and benefits of a vSphere DRS cluster
 • Configure and manage a vSphere DRS cluster
 • Work with affinity and anti-affinity rules
 • Use vSphere HA and vSphere DRS together for business continuity

 

·  vSphere Update Manager and Host Maintenance

 • Use vSphere Update Manager to manage ESXi patching
 • Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in
 • Create patch baselines
 • Use host profiles to manage host configuration compliance
 • Scan and remediate hosts

 

·  Installing vSphere Components
 • Install ESXi
 • Introduce vCenter Server deployment options
 • Describe vCenter Server hardware, software, and database requirements
 • Discuss installation of vCenter Server Appliance and a vCenter Server instance
 • Demonstrate vCenter Server installation
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
در کل از موسسه کهکشان بسیار راضی هستم و توانستم مسیر آینده خود را روشن کنم.
آقاجانی
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق