• نام دوره : پک ویژه تولید و توسعه نرم افزار SQL Design, MCSD Web Pack 2016
  • شهريه : 32,000,000 ریال
  • تعداد ساعت : 200
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

این دوره شامل دوره های ذیل است:
SQL Design 2016
MCSD Web Pack
پکهای ويژه کهکشان با هدف تعیین راه شغلی برای علاقمندان به مدارک بین المللی طراحی و ایجاد گردیده است. 
افرادی که در ابتدای راه کسب دانش در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات هستند، با وجود تعداد زیاد مدارک و دوره ها، در انتخاب دوره های مناسب و توالی گذراندن آنها با توجه به آینده شغلی که در نظر دارند دچار سردرگمی می شوند. 
تاکنون دوره ها با توجه به گرایش تخصصی خاص در نظر گرفته می شد.اینبار کهکشان با توجه به تجربه طولانی خود در برگزاری این دوره ها و آگاهی کامل از بازار کاری که در انتظار افراد دارای مدارک بین المللی می باشد، اقدام به تعریف پکهای ويژه مبتنی بر موقعیت و مسیر شغلی تخصصی علاوه بر گرایش و دانش تخصصی نموده است. 
در این پکها دوره هایی که برای رسیدن به موقعیت شغلی مربوطه لازم است و توالی گذراندن آنها مد نظر قرار گرفته و علاوه بر آن، از نقاط اشتراک این دوره ها نیز جهت کنار هم چیده شدن آنها نیز استفاده شده است. 
افراد پس از گذراندن این پکها قابلیت کار در سمت شغلی مرتبط با پک را داشته و با دانش کاربردی و کافی برای آینده ای مطمئن وارد بازار کار خواهند شد. 
طبق تجربه چندین ساله کهکشان در برگزاری دوره ها به صورت پک ، مزایای این گونه پک ها به شرح ذیل می باشد: 
به دلیل برگزاری دوره ها به صورت پیوسته ، وقفه ای بین تشکیل دوره ها ایجاد نگردیده و از اتلاف وقت متقاضی و انتظار برای تشکیل دوره بعدی جلوگیری می گردد . 
مطالبی که تکراری بوده و هم پوشانی دارند یکبار به طور کامل ارائه گردیده و از اتلاف وقت بر روی موارد تکراری و یا بیان نیمه کاره مطالب تا تکمیل آن در دوره بعدی جلوگیری می گردد . 
افراد کلاس از ابتدا تا پایان دوره یکسان بوده ، با دانش هماهنگ پیش رفته و ورود افراد جدید با دانش متفاوت که موجب اتلاف وقت می گردد باعث اختلال در کار مدرس نمی گردد . 
با توجه به اینکه مدرس امکان برنامه ریزی برای کل ساعات را دارا می باشد ، امکان انجام سناریوهای عملی و کامل با دانش مناسب در دوره وجود خواهد داشت . 
حداکثر دانش در حداقل زمان به متقاضی منتقل شده و با توجه به پیوسته بودن دوره ها ، دانش پژوهان دانش یک متخصص کامل را کسب نموده و انگیزه لازم را برای کار و آزمون به دست می آورند .

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
روز و ساعتتعداد ساعتشهریه(ریال)تاریخ شروعثبت نام
زوج 13:30 - 08:30200 ساعت 32,000,0001398/03/13 ثبت نام
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا

دریافت مدرک Microsoft SQL 2016 از شرکت مایکروسافت 
تایید صلاحیت فنی استفاده از این محصول به صورت عمومی 
کسب موقعیت شغلی مناسب

شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین

کلیه افراد علاقه مند به مدیریت پایگاه داده SQL Server 
تمامی افرادی که قصد دارند به صورت حرفه ای وارد دنیای برنامه نویسی شوند. 
علاقه مندان به برنامه نویسی تحت وب بر اساس تکنولوژی های مایکروسافت 
کلیه افراد علاقه مند به طراحی سایت 
مهندسین و کارشناسان نرم افزار و فن آوری اطلاعات

شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

این دوره پیش نیازی ندارد .

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

SQL Design 70-761 & 70-762:

Introduction to T-SQL Querying
Writing SELECT Queries
Querying Multiple Tables
Sorting and Filtering Data
Working with SQL Server 2012 Data Types
Using Built-In
Grouping and Aggregating Data
Using Subqueries
Using Table Expressions
Using Set Operators
Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions
Pivoting and Grouping Sets
Querying SQL Server
Executing Stored Procedures
Programming with T-SQL
Implementing Error Handling
Implementing Transactions
Improving Query Performance
MCSD Web Pack

Programming C# 70-483:

Understanding core programming
Understanding object-oriented programming
Understanding general software development
Understanding .NET Framework concepts
Understanding namespaces and classes in the .NET Framework
Understanding .NET code compilation
Understanding I/O classes in the .NET Framework
Understanding security
Understanding .NET languages
Understanding memory management
  

Access Using ADO.Net Entity Framework Data 70-516:

Introduction to Entity Framework
Entity Framework modeling and persistence 
Understanding the Entity Data Model 
Understanding the ObjectContext class 
Development styles and different Entity Framework approaches 
Comparing the development styles 
The Database First approach 
The Model First approach 
The Code First approach 
Entity Framework Database First approach 
Entity Framework Model First approach 
Entity Framework Code First approach 
Performing CRUD operations using Entity Framework 
Choosing persistence approaches 
Entity Framework DB First – Managing Entity Relationships
Understanding database relationships
One-to-many relationship
One-to-one relationship 
Many-to-many relationship 
Entity Framework DB First – Performing Model Validations
Model validations using data annotations 
Summary
Entity Framework DB First – Inheritance Relationships between Entities
Domain modeling using inheritance in Entity Framework
The Table per Type inheritance 
The Table per Class Hierarchy inheritance
The Table per Concrete Class inheritance
Choosing the inheritance strategy
Entity Framework DB First – Using Views, Stored Procedures, and Functions
Using views, procedures, and functions 
Using Entity Framework with views
Using Entity Framework with stored procedures
Using Entity Framework with functions
Entity Framework Code First – Domain Modeling
and Managing Entity Relationships
Understanding the Entity Framework Code First approach 
Understanding the Code First conventions and configurations
Implementing Entity Framework Code First
Managing Entity relationships using the Code First approach
Inheritance with the Entity Framework Code First approach
Implementing the TPT inheritance
Implementing the TPH inheritance
Implementing the TPC inheritance
Entity Framework Code First – Managing Database Creation and Seeding Data
Querying the Entity Data Model – LINQ to Entities
Managing Concurrency Using Entity Framework
Managing Transactions Using Entity Framework

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 70-480:

Programming web applications
Bootstrap
Jquery
Working with client-side scripting
Configuring and deploying web applications
Manage the application life cycle
Build the user interface (UI) by using HTML5
Format the user interface by using Cascading Style Sheets (CSS)
Code by using JavaScript
 

Developing ASP.Net MVC Web Application 70-486:

Data Access Layer
Web World Intro
MVC Introduction
Controllers
Views
Models
Forms and HTML Helpers
Data Annotations and Validation
Membership, Authorization,and Security
Ajax
Routing
Web Api
Identity and Security
WebAPI 2
Layouts
Area
NuGet Package Manager
RESTful WebService
Scaffolding
Model Binding

دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
آموزشگاه کهکشان مثل شرکت مایکروسافت هست تو ایران. من به کهکشان به چشم مایکروسافت نگاه می کنم چون بهترینه تو ایران. کهکشان ممنونم ازت.
تقی زاده
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق