• نام دوره : SANS SEC 573
  • شهريه : 10,000,000 ریال
  • تعداد ساعت : 40
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

دوره ی SANS SEC 573 دوره ای است برای افرادی که بر دانش Offensive از علم امنیت مسلط بوده، و قصد تحلیل کردن و ابزارهای امنیتی دیگر و یا نوشتن ابزارهایی در جهت تست نفوذ را دارند.

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین

Penetration Tester
Network Security Analyzer 
Security Developers

شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

CEH

CCNA

Basic Programming

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

Python Syntax; Variables; Math Operators; Strings; Functions; Modules; Control Statements; Introspection
Lists; Loops; Tuples; Dictionaries; Coding Tips, Tricks, and Shortcuts; System Arguments; ArgParser Module
File Operations; Python Sets; Log Parsing; Data Analysis tools and techniques; Blacklists and Whitelists; Packet Analysis; Payload Extraction
Network Socket Operations; Exception Handling; Process Execution; Blocking and Non-blocking Sockets; Asynchronous Operations; 
Code Injection, Keylogger, RAT
Packet Crafting ( MITM, DHCP Starvation, … )

دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
روزی که به کهکشان آمدم در ذهنم فقط کار و درآمد بود و تردید که در تمام عمرم این تردید را احساس می کردم. امروز که می خواهم بروم درونم شاد است از حس زیبای یاد دادن، یاد گرفتن، باهم بودن و به یکدیگر کمک کردن و اینها را در کهکشان دیدم و لمس کردم و میدانم که این نه در اسم و رسم کهکشان بلکه در روحیه زیبای انسانهایی بود که با آنها کار کردم. سپاسگزارم از اعتمادتان، از این فرصت، فرصتی برای مفید بودن، خوب بودن در کنار شما خوبان.
بابک خدادوست
مدرس
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق