• نام دوره : پک ویژه سیسکو Network+, CCNA, CCNP
 • شهريه : 40,000,000 ریال
 • تعداد ساعت : 200
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه
این دوره شامل دوره های ذیل است:

Network+

CCNA

CCNP Pack: (Switch, Route, T-shoot)


پکهای ويژه کهکشان با هدف تعیین راه شغلی برای علاقمندان به مدارک بین المللی طراحی و ایجاد گردیده است.
افرادی که در ابتدای راه کسب دانش در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات هستند، با وجود تعداد زیاد مدارک و دوره ها، در انتخاب دوره های مناسب و توالی گذراندن آنها با توجه به آینده شغلی که در نظر دارند دچار سردرگمی می شوند.
تاکنون دوره ها با توجه به گرایش تخصصی خاص در نظر گرفته می شد.اینبار کهکشان با توجه به تجربه طولانی خود در برگزاری این دوره ها و آگاهی کامل از بازار کاری که در انتظار افراد دارای مدارک بین المللی می باشد، اقدام به تعریف پکهای ويژه مبتنی بر موقعیت و مسیر شغلی تخصصی علاوه بر گرایش و دانش تخصصی نموده است.
در این پکها دوره هایی که برای رسیدن به موقعیت شغلی مربوطه لازم است و توالی گذراندن آنها مد نظر قرار گرفته و علاوه بر آن، از نقاط اشتراک این دوره ها نیز جهت کنار هم چیده شدن آنها نیز استفاده شده است.
افراد پس از گذراندن این پکها قابلیت کار در سمت شغلی مرتبط با پک را داشته و با دانش کاربردی و کافی برای آینده ای مطمئن وارد بازار کار خواهند شد.
طبق تجربه چندین ساله کهکشان در برگزاری دوره ها به صورت پک ، مزایای این گونه پک ها به شرح ذیل می باشد:
به دلیل برگزاری دوره ها به صورت پیوسته ، وقفه ای بین تشکیل دوره ها ایجاد نگردیده و از اتلاف وقت متقاضی و انتظار برای تشکیل دوره بعدی جلوگیری می گردد .
مطالبی که تکراری بوده و هم پوشانی دارند یکبار به طور کامل ارائه گردیده و از اتلاف وقت بر روی موارد تکراری و یا بیان نیمه کاره مطالب تا تکمیل آن در دوره بعدی جلوگیری می گردد .
افراد کلاس از ابتدا تا پایان دوره یکسان بوده ، با دانش هماهنگ پیش رفته و ورود افراد جدید با دانش متفاوت که موجب اتلاف وقت می گردد باعث اختلال در کار مدرس نمی گردد .
با توجه به اینکه مدرس امکان برنامه ریزی برای کل ساعات را دارا می باشد ، امکان انجام سناریوهای عملی و کامل با دانش مناسب در دوره وجود خواهد داشت .
حداکثر دانش در حداقل زمان به متقاضی منتقل شده و با توجه به پیوسته بودن دوره ها ، دانش پژوهان دانش یک متخصص کامل را کسب نموده و انگیزه لازم را برای کار و آزمون به دست می آورند .
شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
روز و ساعتتعداد ساعتشهریه(ریال)تاریخ شروعثبت نام
زوج 13:30- 08:30200 ساعت 40,000,0001398/03/20 ثبت نام
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تاييد سيسکو در مورد محصولات و فناوری اين شركت
دريافت حقوق بيشتر با توجه به نوع تخصص
اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار با جديدترين تکنولوژيهای سيسکو
دستيابی به بخش ويژه سايت سيسکو جهت دارندگان مدارک و امکان دريافت لوگوها و مشاهده وضعيت مدرک.
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • کلیه افراد علاقمند به مباحث تخصصی شبکه
 • تکنسین های شبکه
 • مديران شبکه
 • تکنسين فنی شبکه
 • علاقمندان به مباحث پیشرفته سیسکو
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز
ندارد.
شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

Network+ NK-N10-007

Network Technologies

 • Explain the function of common networking protocols
 • Identify commonly used TCP and UDP default ports
 • Identify the following address formats
 • Given a scenario, evaluate the proper use of the following addressing
 • technologies and addressing schemes
 • Identify common IPv4 and IPv6 routing protocols
 • Explain the purpose and properties of routing
 • Compare the characteristics of wireless communication standards

Network Media and Topologies

 • Categorize standard cable types and their properties
 • Identify common connector types
 • Identify common physical network topologies
 • Given a scenario, differentiate and implement appropriate wiring standards
 • Categorize WAN technology types and properties
 • Categorize LAN technology types and properties
 • Explain common logical network topologies and their characteristics
 • Install components of wiring distribution

Network Devices

 • Install, configure and differentiate between common network devices
 • Identify the functions of specialized network devices
 • Explain the advanced features of a switch
 • Implement a basic wireless network

Network Management

 • Explain the function of each layer of the OSI model
 • Identify types of configuration management documentation
 • Given a scenario, evaluate the network based on configuration management documentation
 • Conduct network monitoring to identify performance and connectivity issues using the following:
 • Explain different methods and rationales for network performance optimization
 • Given a scenario, implement the following network troubleshooting methodology
 • Given a scenario, troubleshoot common connectivity issues and select an appropriate solution

Network Tools

 • Given a scenario, select the appropriate command line interface tool and interpret the output to verify functionality
 • Explain the purpose of network scanners

Network Security

 • Explain the function of hardware and software security devices
 • Explain common features of a firewall
 • Explain the methods of network access security
 • Explain methods of user authentication
 • Explain issues that affect device security
 • Identify common security threats and mitigation techniques

CCNA 200-120

 • Operation of IP Data Networks
 • LAN Switching Technologies
 • IP addressing :IPv4/IPv6
 • IP Routing Technologies
 • IP Services
 • Network Device
 • Security Troubleshooting
 • WAN Technologies

CCNP

300-101: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 2.0

 • Module 1: Basic Network and Routing Concepts
 • Module 2: EIGRP Implementation
 • Module 3: OSPF Implementation
 • Module 4: Configuration of Redistribution
 • Module 5: Path Control Implementation
 • Module 6: Enterprise Internet Connectivity
 • Module 7: Routers and Routing Protocol Hardening

 

300-115: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)  2.0

 • Module 1: Basic Concepts and Network Design
 • Module 2: Campus Network Architecture
 • Module 3: Spanning Tree Implementation
 • Module 4: Configuring Inter-VLAN Routing
 • Module 5: Implementing High Availability Networks
 • Module 6: First Hop Redundancy Implementation
 • Module 7: Campus Network Security

 

300-135: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT) 2.0

 • Module 1: Tools and Methodologies of Troubleshooting
 • Module 2: Troubleshooting at SECHNIK Networking Ltd
 • Module 3: Troubleshooting at TINC Garbage Disposal Ltd.
 • Module 4: Troubleshooting at PILE Forensic Accounting Ltd
 • Module 5: Troubleshooting at Bank of POLONA Ltd
 • Module 6: Troubleshooting at RADULKO Transport Ltd

دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
آموزشگاه کهکشان مثل شرکت مایکروسافت هست تو ایران. من به کهکشان به چشم مایکروسافت نگاه می کنم چون بهترینه تو ایران. کهکشان ممنونم ازت.
تقی زاده
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق