• نام دوره : مفاهیم سیستم های مدیریت و اصول مستند سازی
 • شهريه : ریال
 • تعداد ساعت : 8
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلی سیستم‌های مدیریت و اصول و نحوه طبقه بندی مستندات سازمان آشنا می‌گردند .

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
 • آشنایی مخاطبان با اصول سیستم‌های مدیریت
 • آشنایی با اصول مستند سازی
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • مدیران و مشاوران سازمان
 • مدیران کیفیت ، امنیت ، تداوم کسب و کار و ...
 • ممیزان داخلی
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

این دوره پیش نیازی ندارد .

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

PAS 99

 • خط مشی
 • طرح ریزی
 • پیاده سازی و اجرا
 • ارزیابی عملکرد
 • بهبود
 • بازنگری مدیریت

ISO 10013

 • مستندات سیستم مدیریت
 • مقاصد و منافع
 • خط مشی و اهداف
 • نظامنامه
 • روش‌های اجرایی مدون
 • دستورالعمل‌های کاری
 • فرم‌ها
 • طرح‌های کیفیت
 • مشخصات
 • مدارک برون سازمانی
 • سوابق

فرآیند تهیه مستندات سیستم مدیریت

 • مسئولیت برای تهیه مستندات
 • روش تهیه مستندات
 • استفاده از ارجاعات
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
بسیار خوشحالم و برخود می بالم که با چشمان خود می بینم دستانی و اندیشه هایی برای آنکه وطنم در اوج افتخار بایستد، این چنین در تلاشند.
جلوه
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق