• نام دوره : MCSA Pack 2016
  • شهريه : 37,000,000 ریال
  • تعداد ساعت : 200
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

این مدرک مهارتهای بنیادین فنی مورد نیاز جهت دستیابی به یک جایگاه شغلی معتبر در حوزه فناوری اطلاعات را به فرد منتقل می سازد. MCSA افقهای شغلی متعددی را روشن نموده و پیشنیاز دستیابی به مدرک MCSE می باشد. در گذشته این مدرک به عنوان مدیر شبکه های مایکروسافت یا Microsoft Certified Systems Administrator شناخته می گردید و نشانگر توانایی فرد در مدیریت محیطهای شبکه مبتنی بر Windows Sever 2003 و سیستم عاملهای ماقبل آن بود.

مایکروسافت در سری 2016 خود، بار دیگر مدرک MCSE را که در 20 سال گذشته یکی از موفق ترین مدارک تخصصی فناوری اطلاعات در جهان محسوب می گردیده با دیدگاهی جدید به جامعه IT معرفی نموده است. 
شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
روز و ساعتتعداد ساعتشهریه(ریال)تاریخ شروعثبت نام
زوج 20:00 - 17:00200 ساعت 37,000,0001398/03/20 ثبت نام
پنج شنبه و جمعه 13:30- 08:30 200 ساعت 37,000,0001398/03/23 ثبت نام
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا

این مدرک مهارتهای بنیادین فنی مورد نیاز جهت دستیابی به یک جایگاه شغلی معتبر در حوزه فناوری اطلاعات را به فرد منتقل می سازد. MCSA افقهای شغلی متعددی را روشن نموده و پیشنیاز دستیابی به مدرک MCSE می باشد. در گذشته این مدرک به عنوان مدیر شبکه های مایکروسافت یا Microsoft Certified Systems Administrator شناخته می گردید و نشانگر توانایی فرد در مدیریت محیطهای شبکه مبتنی بر Windows Sever 2003 و سیستم عاملهای ماقبل آن بود.

شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین

مدیران شبکه 
مهندسین شبکه
مسئولین پشتیبانی شبکه
تکنسین های شبکه
مشاورین و مدیران سیستم های شبکه
کلیه علاقه مندان به مباحث شبکه

شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

گذراندن دوره + Network و داشتن اطلاعات پايه در زمينه ساختار کلی شبکه،توپولوژيها،پروتکل TCP/IP ، لايه های OSI،و آشنايی کلی با سرويسها از جمله DNS،DHCP وWINS

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

Windows 10 70-698:

Overview of Windows 10
Installing Windows 10
Configuring Your Device
Configuring Network Connectivity
Managing Storage
Managing Files and Printers
Managing Apps in Windows 10
Managing Data Security
Managing Device Security
Managing Network Security
Troubleshooting and Recovery
Maintaining Windows 10

70-740:

Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
Configuring local storage
Implementing enterprise storage solutions
Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
Overview of high availability and disaster recovery
Implementing and managing failover clustering
Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
Implementing Network Load Balancing
Creating and managing deployment images
Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
 

70-741:

Planning and implementing an IPv4 network
Implementing DHCP
Implementing IPv6
Implementing DNS
Implementing and managing IPAM
Remote access in Windows Server 2016
Implementing DirectAccess
Implementing VPNs
Implementing networking for branch offices
Configuring advanced networking features
Implementing Software Defined Networking
 

70-742:

Installing and configuring domain controllers
Managing objects in AD DS
Advanced AD DS infrastructure management
Implementing and administering AD DS sites and replication
Implementing Group Policy
Managing user settings with Group Policy
Securing Active Directory Domain Services
Deploying and managing AD CS
Deploying and managing certificates
Implementing and administering AD FS
Implementing and administering AD RMS
Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
Monitoring, managing, and recovering AD DS
 


دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
کهکشان یعنی صمیمیت و دوستی، کهکشان یعنی صداقت و وفاداری، کهکشان یعنی تلاش و همت، کهکشان یعنی رسیدن به نهایت.
مهرداد بحرینی
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق