• نام دوره : JAVA PACK
 • شهريه : 17,000,000 ریال
 • تعداد ساعت : 80
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

این دوره شما را به یک برنامه نویس جاوا تبدیل می کند به گونه ای قادر خواهید بود پس از گذراندن دوره با مبانی و مفاهیم پیشرفته‏ ی زبان برنامه نویسی جاوا و تولید برنامه‏ ی مبتنی بر جاوا را به صورت ویندوز و وب آشنا شوید. در واقع در این دوره با مفاهیم برنامه نویسی جاوا یا Java Standard Edition و همینطور با مفاهیم برنامه نویسی پیشرفته ی جاوا یا Java Enterprise Editionآشنا خواهید شد. گذراندن این دوره شما را آماده ی ورود بازار کار به عنوان برنامه نویس ارشد جاوا میکند. 

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
روز و ساعتتعداد ساعتشهریه(ریال)تاریخ شروعثبت نام
جمعه 13:30 - 08:3080 ساعت 18,000,0001398/05/25 ثبت نام
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
 • برنامه نویسی به زبان جاوا
 • مفاهیم شی گرایی
 • آشنایی با نحوه ی تفکر سیستمی و تحلیل نرم افزار
 • تولید نرم افزارهای با کیفیت دسکتاپ به زبان جاوا
 • تولید نرم افزارهای با کیفیت تحت وب به زبان جاوا
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی نرم افزار
 • متخصصان نرم افزار
 • کارشناسان ارشد توسعه نرم افزار
 • تمامی افرادی که به برنامه نویسی حرفه ای علاقه مند هستند.
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز
 • ندارد.
شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره
 • Introduction to Java
 • Introduction to Objects
 • Everything Is an Object
 • Operators
 • Strings
 • Controlling Execution
 • Initialization & Cleanup
 • Access Control
 • Reusing Classes
 • Polymorphism
 • Interfaces
 • Inner Classes
 • Error Handling with Exceptions
 • Type Information
 • Generics
 • Arrays and collection
 • Containers in Depth
 • I/O
 • Enumerated Types
 • Annotations
 • Concurrency and Multithreading
 • Graphical User Interfaces, Swing and JavaFX
 • Deploying application
 • Refection API
 • Client / Server Communication through web
 • Internet Protocols, Browser and Web Server
 • Interactions, HTTP Protocol, HTML, CSS, JavaScript and JQuery
 • Web Application Technologies Review
 • Java EE Application Server and Containers
 • Java EE Build Process and Maven
 • Apache Tomcat Web Server
 • Building and Deploying Web Modules
 • Servlet, Filter and Listeners
 • Session Tracking (Cookies & HTTP Sessions)
 • Java Server Pages (JSP) and Standard Actions
 • Expression Language (EL) & Functions
 • Creating and Using TAGLIBs
 • Internationalization (i18N) and Localization
 • Hibernate ORM Framework
 • Unit Testing with Junit
 • Web Application Architecture Models
 • Overview of Core J2EE Patterns and Architectural Tiering
 • Implementing Front Controller & Action Mapping
 • Interceptors and AOP and Dependency Injection in Spring
 • Web Service (WSDL, SOAP, XML)
 • RESTful Services and JSON
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
دوره CCNA را خدمت استاد متین کریمی گذراندم از قدرت انتقال مطالب ایشان بسیار راضی بودم.
داوود قائمی
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق