• نام دوره : ITIL Foundation V.3
 • شهريه : 12,000,000 ریال
 • تعداد ساعت : 24
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

دوره ITIL یا  Information Technology Infrastructure Library بر اساس بهترین تجارب مدیریت خدمات و سرویسهای فناوری اطلاعات طراحی گردیده و بر روی همسو نمودن سرویسهای IT با نیازهای کسب و کار تمرکز می نماید.
در نسخه فعلی که  ITILv3 and ITIL 2011  می باشد، این تجارب به صورت کتابخانه ای مشتمل بر 5 کتاب که هریک بخشی از چرخه حیات مدیریت سرویسهای IT را پوشش می دهند تدوین گردیده است. این راهنما، پایه و بنیان استاندارد بین المللی ISO20000 یا مدیریت سرویسهای IT را تشکیل می دهد.در دوره مبانی ITIL، علاوه بر آشنایی با بخشهای مختلف این چرخه و مفاهیم کلی مرتبط ، فرآیندها، وظایف ، چک لیستهای عمومی و نحوه تعامل اجزاء مربوط به هر بخش به منظور حفظ سطح کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و معیارهای سنجش نیز بررسی میگردد.

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
روز و ساعتتعداد ساعتشهریه(ریال)تاریخ شروعثبت نام
پنج شنبه 16:30-08:3024 ساعت 12,000,0001398/05/17 ثبت نام
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
 • آشنایی مخاطبان با مفاهیم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • ایجاد اهمیت هم سو کردن اهداف کسب و کار با اهداف فناوری اطلاعات
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • مدیران میانی و ارشد سازمان ها
 • مدیران فناوری اطلاعات
 • مشاوران فناوری اطلاعات
 • مشاوران سیستم های مدیریت
 • کارکنان و متخصصان واحد های پشتیبانی فناوری اطلاعات
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

این دوره پیش نیازی ندارد .

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

Module 1: Course Introduction

 • Student and Instructor Introductions
 • The Service Lifecycle
 • Course Learning Objectives
 • Course Agenda
 • ITIL Qualification Scheme
 • The Royal Chao Phraya Hotel
 • Case Study

 

Module 2: Service Management as a Practice

 • Module Learning Objectives
 • Topics Covered in this Module
 • Best Practices in the Public Domain
 •  ITIL as a Good Practice
 • Concept of Service
 • Concept of Service Management
 •  Processes and Functions
 • The RACI Model
 •  Roles and Responsibilities
 •  Module Summary

 

Module 3: Service Lifecycle

 • Module Learning Objectives
 • Topics Covered in this Module
 • The Service Lifecycle
 • Basic Concepts of Service Strategy
 • Basic Concepts of Service Design
 • Basic Concepts of Service Transition
 • Basic Concepts of Service Operation
 • Basic Concepts of Continual Service Improvement
 • Exercise — The New Swimming Pool
 • Module Summary

 

Module 4: Service Strategy

 • Module Learning Objectives
 • Service Strategy in the Lifecycle
 • Topics Covered in this Module
 • Basic Concepts of Service Strategy
 • Principles and Models of Service Strategy
 • Processes of Service Strategy
 • Module Summary
 • End of Module Quiz

 

Module 5: Service Design

 • Module Learning Objectives
 • Service Design in the Lifecycle
 • Topics Covered in this Module
 • Basic Concept of Service Design
 • Principles and Models of Service Design
 • Processes of Service Design
 • Exercise — Crossword
 • Module Summary
 • End of Module Quiz

 

Module 6: Service Transition

 • Module Learning Objectives
 • Service Transition in the Lifecycle
 • Topics Covered in this Module
 • Change Management 
 • Service Asset and Configuration Management
 • Release and Deployment Management
 • Transition Planning and Support
 • Knowledge Management
 • Exercise — Crossword
 • Module Summary
 • End of Module Quiz

 

Module 7: Service Operation

 • Module Learning Objectives
 • Service Operation in the Lifecycle
 • Topics Covered in this Module
 • Event Management
 • Incident Management
 • Request Fulfilment
 • Problem Management
 • Access Management
 • Service Operations Functions
 • Exercise — Complaint Handling and Service Recovery
 • Module Summary
 • End of Module Quiz

 

Module 8: Continual Service Improvement

 • Module Learning Objectives
 • CSI in the Lifecycle
 • Topics Covered in this Module
 • Basic Concepts of CSI
 • Principles and Models of CSI
 • CSI - The Seven Step Improvement Process
 • Module Summary
 • End of Module Quiz

 

Module 9: Technology and Architecture

 • Module Learning Objectives
 • Topics Covered in this Module
 • Service Automation
 • Competence and Skills for Service Management
 • Competence and Skills Framework
 • Training
 • Module Summary
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
مجموعه کهکشان نور از نظر سازمان یافتگی و انجام کارحرفه ای در زمینه آموزش فناوری یک نمونه مثال زدنی است.
ذاکری نسب
امن افزار گسترشریف
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق