• نام دوره : ITIL Foundation V.3
 • شهريه : 12,000,000 ریال
 • تعداد ساعت : 24
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

دوره ITIL یا  Information Technology Infrastructure Library بر اساس بهترین تجارب مدیریت خدمات و سرویسهای فناوری اطلاعات طراحی گردیده و بر روی همسو نمودن سرویسهای IT با نیازهای کسب و کار تمرکز می نماید.
در نسخه فعلی که  ITILv3 and ITIL 2011  می باشد، این تجارب به صورت کتابخانه ای مشتمل بر 5 کتاب که هریک بخشی از چرخه حیات مدیریت سرویسهای IT را پوشش می دهند تدوین گردیده است. این راهنما، پایه و بنیان استاندارد بین المللی ISO20000 یا مدیریت سرویسهای IT را تشکیل می دهد.در دوره مبانی ITIL، علاوه بر آشنایی با بخشهای مختلف این چرخه و مفاهیم کلی مرتبط ، فرآیندها، وظایف ، چک لیستهای عمومی و نحوه تعامل اجزاء مربوط به هر بخش به منظور حفظ سطح کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و معیارهای سنجش نیز بررسی میگردد.

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
روز و ساعتتعداد ساعتشهریه(ریال)تاریخ شروعثبت نام
پنج شنبه 16:30-08:3024 ساعت 12,000,0001398/07/11 ثبت نام
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
 • آشنایی مخاطبان با مفاهیم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • ایجاد اهمیت هم سو کردن اهداف کسب و کار با اهداف فناوری اطلاعات
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • مدیران میانی و ارشد سازمان ها
 • مدیران فناوری اطلاعات
 • مشاوران فناوری اطلاعات
 • مشاوران سیستم های مدیریت
 • کارکنان و متخصصان واحد های پشتیبانی فناوری اطلاعات
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

این دوره پیش نیازی ندارد .

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

Module 1: Course Introduction

 • Student and Instructor Introductions
 • The Service Lifecycle
 • Course Learning Objectives
 • Course Agenda
 • ITIL Qualification Scheme
 • The Royal Chao Phraya Hotel
 • Case Study

 

Module 2: Service Management as a Practice

 • Module Learning Objectives
 • Topics Covered in this Module
 • Best Practices in the Public Domain
 •  ITIL as a Good Practice
 • Concept of Service
 • Concept of Service Management
 •  Processes and Functions
 • The RACI Model
 •  Roles and Responsibilities
 •  Module Summary

 

Module 3: Service Lifecycle

 • Module Learning Objectives
 • Topics Covered in this Module
 • The Service Lifecycle
 • Basic Concepts of Service Strategy
 • Basic Concepts of Service Design
 • Basic Concepts of Service Transition
 • Basic Concepts of Service Operation
 • Basic Concepts of Continual Service Improvement
 • Exercise — The New Swimming Pool
 • Module Summary

 

Module 4: Service Strategy

 • Module Learning Objectives
 • Service Strategy in the Lifecycle
 • Topics Covered in this Module
 • Basic Concepts of Service Strategy
 • Principles and Models of Service Strategy
 • Processes of Service Strategy
 • Module Summary
 • End of Module Quiz

 

Module 5: Service Design

 • Module Learning Objectives
 • Service Design in the Lifecycle
 • Topics Covered in this Module
 • Basic Concept of Service Design
 • Principles and Models of Service Design
 • Processes of Service Design
 • Exercise — Crossword
 • Module Summary
 • End of Module Quiz

 

Module 6: Service Transition

 • Module Learning Objectives
 • Service Transition in the Lifecycle
 • Topics Covered in this Module
 • Change Management 
 • Service Asset and Configuration Management
 • Release and Deployment Management
 • Transition Planning and Support
 • Knowledge Management
 • Exercise — Crossword
 • Module Summary
 • End of Module Quiz

 

Module 7: Service Operation

 • Module Learning Objectives
 • Service Operation in the Lifecycle
 • Topics Covered in this Module
 • Event Management
 • Incident Management
 • Request Fulfilment
 • Problem Management
 • Access Management
 • Service Operations Functions
 • Exercise — Complaint Handling and Service Recovery
 • Module Summary
 • End of Module Quiz

 

Module 8: Continual Service Improvement

 • Module Learning Objectives
 • CSI in the Lifecycle
 • Topics Covered in this Module
 • Basic Concepts of CSI
 • Principles and Models of CSI
 • CSI - The Seven Step Improvement Process
 • Module Summary
 • End of Module Quiz

 

Module 9: Technology and Architecture

 • Module Learning Objectives
 • Topics Covered in this Module
 • Service Automation
 • Competence and Skills for Service Management
 • Competence and Skills Framework
 • Training
 • Module Summary
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
آموزشگاه کهکشان مثل شرکت مایکروسافت هست تو ایران. من به کهکشان به چشم مایکروسافت نگاه می کنم چون بهترینه تو ایران. کهکشان ممنونم ازت.
تقی زاده
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق