• نام دوره : تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
 • شهريه : 00 ریال
 • تعداد ساعت : 24
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلی ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت آشنا خواهند گردید .

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
 • آشنایی با تکنیک های ممیزی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای ISO 9001 و ISO 19011 و نحوه انجام ممیزی داخلی در سازمان
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • مدیران و مشاوران سازمان
 • مدیران کیفیت، امنیت ، تداوم کسب و کار و ...
 • ممیزان داخلی
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

این دوره پیش نیازی ندارد .

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره
 • تشریح اصول هشتگانه مدیریت کیفیت
 • مروری بر تعاریف استاندارد مدیریت کیفیت و نگرش فرایندی
 • تشریح الزامات استاندارد مدیریت کیفیت
 • هرم استاندارد ممیزی و تعاریف و اصطلاحات آن
 • تشریح انواع ممیزی ها و نقش آن در سازمان ها
 • اصول ممیزی
 • مدیریت برنامه ریزی
 • فعالیت های ممیزی
 • کارگاه های مرتبط
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
سرکار خانم آریا و موسسه کهکشان حمایت شما از برگزاری اولین جلسه MAG، نمادی است از درک ضرورتهای فعالیتهای حرفه ای و اجتماعی. ما نمادهای زیادی از این درک را در شما مشاهده کرده ایم. امیدوارم چراغ فعالیتهای حرفه ای-اجتماعی تان همواره روشن باشد و تلاشتان مستدام.
آزاده داننده
رئیس نظام صنفی رایانه ای تهران- اولین جلسه رسمی Persian IGF به میزبانی
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق