• نام دوره : مدیریت کیفیت آموزش مبتنی بر سيستم ISO 10015 و IWA2
  • شهريه : 9,500,000 ریال
  • تعداد ساعت : 24
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

در این دوره شرکت کنندگان با اصول مدیریت آموزشی و فرآیند های مدیریت آموزش آشنا خواهند گردید .

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
  • آشنایی با استاندارد ISO 10015 و نحوه نیاز سنجی ، برنامه ریزی و سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی و تشریح الزامات IWA2
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
  • مدیران و مشاوران سازمان
  • مدیران کیفیت
  • مدیران و کارشناسان آموزش
  • مدیریان منابع و توسعه انسانی
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

این دوره پیش نیازی ندارد .

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

مروری بر استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

معرفی استاندارد سیستم مدیریت آموزش

تشریح فرایندهای آموزش ( نیاز سنجی ، آموزش و ارزیابی قبل ، حین و پس از آموزش )

تشریح الزامات استاندارد IWA2

تشریح الزامات استاندارد ISO 10015

دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
همه چی عالی ، همراه با استاد خوبمان جناب آقای عبدی بهتر هم شد.
میثم دلدار
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق