• نام دوره : مهندسی آموزش
 • شهريه : 5,500,000 ریال
 • تعداد ساعت : 8
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

همان طور كه معمار نمي تواند بدون در دست داشتن طرحي انديشيده ، ساختماني را به اسلوبي اصولي بنا كند ، اساتید نيز بدون در اختيار داشتن طرح آموزشي علمي و اصولي ، نمي توانند تدريس اثر بخش داشته باشند .

به منظور ايجاد محيط يادگيري مناسب، تاكنون الگوهاي متعدد طراحي آموزش پديد آمده اند كه هر كدام براي شرايط و بازده هاي يادگيري خاصي كاربرد داشته اند. الگوي عمومي طراحي آموزشي ADDIE چندین دهه براي طراحي سيستم هاي كارآموزي و تربيت كاركنان مورد استفاده قرار گرفته است. اين الگو به معلمان و طراحان آموزشي اطمينان مي بخشد كه آموزش و يا فراورده هاي آموزشي آنان ، اثربخش است .

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا

مدیران منابع و توسعه انسانی

شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • مدیران و مشاوران سازمان
 • مدیران کیفیت
 • مدیران و کارشناسان آموزش
 • مدیران منابع و توسعه انسانی
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

این دوره پیش نیازی ندارد .

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره
 • تحلیل (Analysis)
 • طراحی (Design)
 • تهیه (Development)
 • اجرا (Implementation)
 • ارزیابی (Evaluation)
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
امیدوارم همیشه و همه جا در کنار هم گام به گام به بالاترین موفقیت ها برسیم. من یک کهکشانی ام.
سارا رازافشا
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق