• نام دوره : مدل تعالی سازمانی و تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM
  • شهريه : 00 ریال
  • تعداد ساعت : 16
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

با توجه به نياز بيش از پيش سازمان ها و شرکت های مختلف به اتکا به سيستم ها و روش های استاندارد جهانی جهت ارتقاء و پيشرفت ، متخصصان و کارشناسان بنياد اروپايی مدل تعالی سازمانی را به الگوی يکسان تعالی رهنمون ساخت که طی سال های اخير مورد بازنگری قرار گرفته و بتدريج تکامل يافته است . موضوع آموزش مجموعه کارگاه های تعالی سازمانی بر اساس آخرين ويرايش اصلاحات انجام شده در سال 2010 می باشد که مبنای ارزيابی و ارتقاء سازمان ها در قالب ساختار اين مدل می باشد .

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
  • آشنائی با مدل تعالی سازمانی واصول برتری به منظور عارضه یابی و خود ارزیابی در راستای ارتقاء سطح عملکرد سازمان
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
  • مدیران و مشاوران سازمان
  • مدیران کیفیت
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

این دوره پیش نیازی ندارد .

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

مفاهیم و اصول مدیریت کیفیت

سیر تکاملی کیفیت از بازرسی تا تعالی

تاریخچه ی مدل های تعالی سازمانی و ضرورت بکارگیری مدل ها

معرفی موسسه ی EFQM

ضرورت مدل و مفاهیم اصول برتری

معرفی مدل و ساختار مدل تعالی سازمانی

تشریح مدل تعالی سازمانی در دو حوزه ی توانمند سازها، نتایج

معرفی روش های خود ارزیابی

معرفی سیستم امتیازدهی با منطق RADAR

 

دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
از سرکار خانم آریا بابت زحمات و همکاری بی دریغ در راستای ایجاد شرایط ثبت نام کمال سپاس و قدردانی را دارم. ضمنا از استاد گرامی آقای علیزاده بخاطر آموزش های مفیدشان بسیار ممنونم. از تمامی پرسنل و کادر اداری نیز به دلیل همکاری و پاسخ گویشان سپاسگزارم.
شاهین فیضی
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق