برای سهولت در دسترسی دانشجویان کهکشان به زمانبندی کلاس های موسسه اقدام به ایجاد تقویم آموزشی کردیم. لازم به ذکر است در تقویم آموزشی زیر لیست تمامی کلاس هایی که از تاریخ ثبت نام آنها حداکثر 3 روز گذشته و یا کلاسهایی که تاریخ ثبت نام آنها حداکثر تا 3 ماه آینده می باشد، آورده شده است.
دریافت جدیدترین برنامه آموزشی موسسه کهکشان نور دانلود تقویم آموزشی نیم سال اول .... دانلود تقویم آموزشی نیم سال دوم
جهت مشاهده لیست کلاس های در حال ثبت نام بر روی نام گروه آموزشی مورد نظر کلیک نمایید.
توجه : تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.
توجه ! با کلیک بر روی هر بخش زیر مجموعه ها قابل مشاهده خواهد بود
شبکه - Microsoft
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
پک ویژه مهندسی شبکه Network+, MCSA, CCNA [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۸۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ثبت نام
MCSA Pack 2016 [توضیحات بیشتر] پنج شنبه و جمعه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰ ۲۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ثبت نام
MCSA Pack 2016 [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰- ۱۷:۰۰۲۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ثبت نام
مبانی فناوری اطلاعات برای نوجوانان [توضیحات بیشتر] زوج ۱۸:۰۰- ۱۵:۰۰۸۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ثبت نام
سیسکو
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
CCIE: CCIE Routing and Switching [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۲۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ثبت نام
پک دیتا سنتر (CCNA & CCNA Data center) [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۱۲۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ثبت نام
(CCNP Pack (ROUTE, SWITCH, TSHOOT [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ثبت نام
(CCNP Pack (ROUTE, SWITCH, TSHOOT [توضیحات بیشتر] شنبه و چهارشنبه ۲۰:۰۰- ۱۷:۰۰۱۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۸:۳۰- ۱۳:۳۰۶۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۶۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ثبت نام
پک ویژه سیسکو Network+, CCNA, CCNP [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۲۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ثبت نام
امنیت
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
ECSA: EC-Council Certified Security Analyst [توضیحات بیشتر] سه شنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۴۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ثبت نام
CEH: Certified Ethical Hacker V.10 [توضیحات بیشتر] سه شنبه ۱۳:۳۰ -۰۸:۳۰۴۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ثبت نام
پک ویژه امنیت Security+, CEH, CISSP [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۰۰۲۹,۹۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ثبت نام
CISA: Certified Information Systems Auditor [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۴۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ثبت نام
CISM: Certified Information Security Manager [توضیحات بیشتر] سه شنبه ۱۳:۳۰-۰۸:۳۰۳۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ثبت نام
SANS SEC PACK [توضیحات بیشتر] پنجشنبه و جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۸۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ثبت نام
CISSP [توضیحات بیشتر] سه شنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۳۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ثبت نام
تولید و توسعه نرم افزار
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
(جاوا مقدماتی + اندروید مقدماتی) Android Pack [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۷۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ثبت نام
MCSD Web Application Pack 2012 [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰-۱۷:۰۰ پنجشنبه ۱۶:۳۰ - ۱۳:۳۰۱۴۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ثبت نام
پک ویژه تولید و توسعه نرم افزار SQL Design, MCSD Web Pack 2012 [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ثبت نام
جاوا پیشرفته [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۵۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ثبت نام
JAVA PACK [توضیحات بیشتر] شنبه و دوشنبه ۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰۸۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ثبت نام
MCSA SQL 2016: Database Developement [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۶۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ثبت نام
Python Fundamental [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ثبت نام
مدیریت و استاندارد
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
ISO 27001_Implementing [توضیحات بیشتر] شنبه الی دوشنبه ۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ثبت نام
ITIL Foundation V.3 [توضیحات بیشتر] سه شنبه ۱۶:۳۰-۰۸:۳۰۲۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ثبت نام
ISO 27001_Internal Audit [توضیحات بیشتر] شنبه الی دوشنبه ۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴۸,۳۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ثبت نام
متن باز
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
LPIC Pack: LPIC 1+ LPIC2 [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰- ۱۷:۰۰۱۲۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ثبت نام
کمپ های فشرده
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
پک ویژه مهندسی شبکه Network+, MCSA, CCNA [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۸۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ثبت نام
(جاوا مقدماتی + اندروید مقدماتی) Android Pack [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۷۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ثبت نام
پک ویژه تولید و توسعه نرم افزار SQL Design, MCSD Web Pack 2012 [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ثبت نام
پک ویژه امنیت Security+, CEH, CISSP [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۰۰۲۹,۹۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ثبت نام
پک دیتا سنتر (CCNA & CCNA Data center) [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۱۲۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ثبت نام
پک ویژه شبکه های موبایل [توضیحات بیشتر] پنجشنبه و جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۳۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ثبت نام
پک ویژه سیسکو Network+, CCNA, CCNP [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۲۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ثبت نام
مخابرات
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
Diameter [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰۸۵,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ثبت نام
پک ویژه شبکه های موبایل [توضیحات بیشتر] پنجشنبه و جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۳۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ثبت نام
SIP Advaced [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰۸۵,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ثبت نام
کارگاه
نام دورهروز و ساعتتعداد روزشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
معرفی ابزارهای تولید نرم افزار برای استارتاپ ها [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ثبت نام
Basic Python Programming [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ثبت نام
Skype For Business and Exchange [توضیحات بیشتر] سه شنبه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ثبت نام
بازاریابی محتوا [توضیحات بیشتر] شنبه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ثبت نام
مجازی سازی
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
VMware VCP6-DCV [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۴۰۱۲,۶۵۰,۰۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ثبت نام
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2018 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق