برای سهولت در دسترسی دانشجویان کهکشان به زمانبندی کلاس های موسسه اقدام به ایجاد تقویم آموزشی کردیم. لازم به ذکر است در تقویم آموزشی زیر لیست تمامی کلاس هایی که از تاریخ ثبت نام آنها حداکثر 3 روز گذشته و یا کلاسهایی که تاریخ ثبت نام آنها حداکثر تا 3 ماه آینده می باشد، آورده شده است.
دریافت جدیدترین برنامه آموزشی موسسه کهکشان نور دانلود تقویم آموزشی نیم سال اول .... دانلود تقویم آموزشی نیم سال دوم
جهت مشاهده لیست کلاس های در حال ثبت نام بر روی نام گروه آموزشی مورد نظر کلیک نمایید.
توجه : تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.
توجه ! با کلیک بر روی هر بخش زیر مجموعه ها قابل مشاهده خواهد بود
شبکه - Microsoft
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
پک ویژه مهندسی شبکه Network+, MCSA, CCNA [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۸۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰-۱۷:۰۰۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ثبت نام
MCSA Pack 2016 [توضیحات بیشتر] پنج شنبه و جمعه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰ ۲۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ثبت نام
MCSA Pack 2016 [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۲۰۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ثبت نام
سیسکو
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
CCIE: CCIE Routing and Switching [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۲۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ثبت نام
پک دیتا سنتر (CCNA & CCNA Data center) [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۱۲۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ثبت نام
(CCNP Pack (ROUTE, SWITCH, TSHOOT [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰- ۱۷:۰۰۱۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ثبت نام
(CCNP Pack (ROUTE, SWITCH, TSHOOT [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۶۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۸:۳۰ - ۱۳:۳۰۶۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۶۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ثبت نام
پک ویژه سیسکو Network+, CCNA, CCNP [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۲۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ثبت نام
امنیت
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
CEH: Certified Ethical Hacker V.10 [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰ -۰۸:۳۰۴۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ثبت نام
پک ویژه امنیت Security+, CEH, CISSP [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۱۰۰۲۹,۹۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ثبت نام
CISA: Certified Information Systems Auditor [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۴۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ثبت نام
CISM: Certified Information Security Manager [توضیحات بیشتر] سه شنبه ۱۳:۳۰-۰۸:۳۰۳۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ثبت نام
CISSP [توضیحات بیشتر] سه شنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۳۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ثبت نام
تولید و توسعه نرم افزار
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
(جاوا مقدماتی + اندروید مقدماتی) Android Pack [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۷۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ثبت نام
MCSD Web Application Pack 2012 [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰-۱۷:۰۰ پنجشنبه ۱۶:۳۰ - ۱۳:۳۰۱۴۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ثبت نام
پک ویژه تولید و توسعه نرم افزار SQL Design, MCSD Web Pack 2012 [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۰۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ثبت نام
MCSA SQL 2016: Database Developement [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۶۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ثبت نام
Python Fundamental [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ثبت نام
متن باز
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
LPIC Pack: LPIC 1+ LPIC2 [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۱۲۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ثبت نام
کمپ های فشرده
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
کمپ نوروز Android Pentest [توضیحات بیشتر] دوشنبه الی سه شنبه ۱۷:۰۰-۰۹:۰۰۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ثبت نام
کمپ نوروز برنامه نویسی امن (ECSP) [توضیحات بیشتر] دوشنبه الی چهارشنبه ۱۸:۰۰ - ۰۹:۰۰۲۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ثبت نام
کمپ نوروز Python [توضیحات بیشتر] دوشنبه الی چهارشنبه ۱۸:۰۰ - ۰۹:۰۰۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ثبت نام
کمپ نوروز Security Plus [توضیحات بیشتر] دوشنبه الی چهارشنبه ۱۸:۰۰ - ۰۹:۰۰۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ثبت نام
کمپ نوروز BI [توضیحات بیشتر] دوشنبه الی شنبه ۱۸:۰۰ - ۰۹:۰۰۵۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ثبت نام
کمپ نوروز CCNA [توضیحات بیشتر] دوشنبه الی یکشنبه ۱۸:۰۰ - ۰۹:۰۰۵۴۹,۱۵۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ثبت نام
کمپ نوروز VMware vSphere ICM V6.7 [توضیحات بیشتر] دوشنبه الی پنجشنبه ۱۸:۰۰ - ۰۹:۰۰۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ثبت نام
کمپ نوروز Network Plus [توضیحات بیشتر] دوشنبه الی پنجشنبه ۱۷:۰۰-۰۹:۰۰۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ثبت نام
کمپ نوروز SQL Design 2016 [توضیحات بیشتر] دوشنبه الی شنبه ۱۸:۰۰ - ۰۹:۰۰۵۴۸,۸۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ثبت نام
مجازی سازی
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
VMware VCP6- DCV [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۴۰۱۲,۶۵۰,۰۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ثبت نام
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق