برای سهولت در دسترسی دانشجویان کهکشان به زمانبندی کلاس های موسسه اقدام به ایجاد تقویم آموزشی کردیم. لازم به ذکر است در تقویم آموزشی زیر لیست تمامی کلاس هایی که از تاریخ ثبت نام آنها حداکثر 3 روز گذشته و یا کلاسهایی که تاریخ ثبت نام آنها حداکثر تا 3 ماه آینده می باشد، آورده شده است.
دریافت جدیدترین برنامه آموزشی موسسه کهکشان نور دانلود تقویم آموزشی نیم سال اول .... دانلود تقویم آموزشی نیم سال دوم
جهت مشاهده لیست کلاس های در حال ثبت نام بر روی نام گروه آموزشی مورد نظر کلیک نمایید.
توجه : تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.
توجه ! با کلیک بر روی هر بخش زیر مجموعه ها قابل مشاهده خواهد بود
شبکه - Microsoft
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
MCSE Messaging 2016 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۹:۰۰ - ۱۴:۰۰ ۱۰۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ثبت نام
پک ویژه مهندسی شبکه Network+, MCSA, CCNA [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۸۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ثبت نام
MCSE SharePoint [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۸:۳۰-۱۳:۳۰۱۰۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ثبت نام
VMware VCP6-DCV [توضیحات بیشتر] پنج شنبه ۱۸:۳۰- ۱۳:۳۰۴۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ثبت نام
Network Plus [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰- ۱۷:۰۰۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ثبت نام
MCSA Pack 2016 [توضیحات بیشتر] پنج شنبه و جمعه ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰ ۲۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ثبت نام
MCSA Pack 2016 [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۲۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ثبت نام
سیسکو
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
CCIE: CCIE Routing and Switching [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰-۰۸:۳۰۱۲۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ثبت نام
CCNP Pack [توضیحات بیشتر] زوج ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۱۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ثبت نام
CCNP Pack [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۸:۳۰-۱۳:۳۰۶۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۴:۰۰- ۰۹:۰۰۶۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ثبت نام
CCNA: Certified Cisco Network Associate -ICND1+ICND2 [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۶۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۰ ثبت نام
پک ویژه سیسکو Network+, CCNA, CCNP [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۲۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ثبت نام
امنیت
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
CEH: Certified Ethical Hacker V.9 [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰ -۰۸:۳۰۴۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ثبت نام
پک ویژه امنیت Security+, CEH, CISSP [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰-۰۸:۳۰۱۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ثبت نام
Security Plus [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ثبت نام
CISM: Certified Information Security Manager [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰-۰۸:۳۰۳۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ثبت نام
CISSP [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۳۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ثبت نام
تولید و توسعه نرم افزار
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
پک ویژه تولید و توسعه نرم افزار SQL Design, SQL Admin, MCSD Web Pack 2012 [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ثبت نام
Android Pack [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۷۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ثبت نام
MCSD Web Application Pack 2012 [توضیحات بیشتر] پنجشنبه و جمعه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ثبت نام
اندروید پیشرفته [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۸:۳۰- ۱۳:۳۰۶۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ثبت نام
جاوا پیشرفته [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۵۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ثبت نام
JAVA PACK [توضیحات بیشتر] شنبه و دوشنبه ۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰۸۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ثبت نام
مدیریت و استاندارد
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
ISO 27001_Implementing [توضیحات بیشتر] شنبه الی دوشنبه ۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴۹,۷۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ثبت نام
ISO 27001_Internal Audit [توضیحات بیشتر] شنبه الی دوشنبه ۱۶:۳۰-۸:۳۰۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ثبت نام
متن باز
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
LPIC Pack: LPIC 1+ LPIC2 [توضیحات بیشتر] یکشنبه و سه شنبه ۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰۱۲۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ثبت نام
کمپ های فشرده
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
پک ویژه مهندسی شبکه Network+, MCSA, CCNA [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۸۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ثبت نام
پک ویژه تولید و توسعه نرم افزار SQL Design, SQL Admin, MCSD Web Pack 2012 [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰ - ۰۸:۳۰۲۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ثبت نام
پک ویژه امنیت Security+, CEH, CISSP [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۳:۳۰-۰۸:۳۰۱۰۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ثبت نام
مبانی فناوری اطلاعات برای نوجوانان [توضیحات بیشتر] زوج ۱۸:۰۰- ۱۵:۰۰۸۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ثبت نام
پک ویژه سیسکو Network+, CCNA, CCNP [توضیحات بیشتر] زوج ۱۳:۳۰- ۰۸:۳۰۲۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ثبت نام
مخابرات
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
دوره پیشرفته شبکه LTE - ارزیابی کارایی شبکه 4G بر مبنای KPI [توضیحات بیشتر] پنجشنبه ۱۳:۰۰- ۰۹:۰۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ثبت نام
کارگاه مقدماتی شبکه های موبایل - از نسل 1 تا نسل 4 [توضیحات بیشتر] پنج شنبه ۱۴:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ثبت نام
کارگاه
نام دورهروز و ساعتتعداد روزشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
معرفی ابزارهای تولید نرم افزار برای استارتاپ ها [توضیحات بیشتر] یکشنبه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ثبت نام
Basic Python Programming [توضیحات بیشتر] جمعه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ثبت نام
تولید یک اپلیکیشن اندرویدی [توضیحات بیشتر] چهارشنبه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ثبت نام
Skype For Business and Exchange [توضیحات بیشتر] سه شنبه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ثبت نام
رهبری در تیم ها [توضیحات بیشتر] پنج شنبه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ثبت نام
بازاریابی محتوا [توضیحات بیشتر] شنبه ۱۶:۳۰ - ۰۸:۳۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ثبت نام
مجازی سازی
نام دورهروز و ساعتتعداد ساعتشهریه (ریال)تاریخ شروعثبت نام
VMware VCP6-DCV [توضیحات بیشتر] پنج شنبه ۱۸:۳۰- ۱۳:۳۰۴۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ثبت نام
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2018 Kahkeshan. All rights reserved