• نام دوره : SCUS: Secure Computer User Specialist
  • شهريه : 00 ریال
  • تعداد ساعت : 16
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه
امنیت کامپیوتر و شبکه یا امنیت فضای تبادل اطلاعات مقوله های مهمی هستند. یک سیاست امنیتی بیان خاصی است از آنچه که مجاز است و آنچه که مجاز نیست.
راهکارهای امنیتی سیاست امنیتی را اجرا می کنند: هدف آنها این است که از ورود سیستم به حالتهای غیرمجاز جلوگیری کنند.
این که چقدر سیاستهای امنیتی نیازمندیها را می پوشانند و راهکارها سیاستها را پیاده سازی می کنند در قلمرو بحث تضمین امنیتی قرار می گیرد. متدولوژیهای مختلفی برای اندازه گیری تضمین یا اطمینان امنیتی وجود دارند. متدولوژی می تواند به عنوان بخشی از فرآیند مهندسی نرم افزار باشد، با این حال هیچ متدولوژی نمی تواند به طور مطلق امن بودن سیستم را تضمین کند، ولی متدولوژیهای مختلف درجه های مختلفی از امنیت را فراهم می کنند.
دوره SCUS به معنای امنیت و ملزومات ایمن سازی و راهکارهای آن می پردازد.
شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
کسب دانش فنی در زمینه امنیت
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
  • کاربران شبکه
  • متخصصین فناوری اطلاعات
  • علاقمندان به دوره های امنيت
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز
این دوره دارای پیش نیاز نمی باشد.
شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره
SCUS Module 01: Foundations of Security
SCUS Module 02: Securing Operating Systems
SCUS Module 03: Protecting Systems Using Antiviruses
SCUS Module 04: Data Encryption
SCUS Module 05: Data Backup and Disaster Recovery
SCUS Module 06: Internet Security
SCUS Module 07: Securing Network Connections
SCUS Module 08: Securing Online Transactions
SCUS Module 09: Securing Email Communications
SCUS Module 10: Social Engineering and Identity Theft
SCUS Module 11: Security on Social Networking Sites
SCUS Module 12: Information Security and Legal Compliance
SCUS Module 13: Securing Mobile Device
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
با درود، دوره بسیار جالب و مفید بود، استاد واقعا قدرتمند در ارائه مطالب،استفاده بهینه از وقت کلاس،مهارت استاد در اداره کلاس و زمانبندی مطالب ارائه شده بسیار عالی بود.
سارا خداشناس
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق