عصری که در آن زندگی می کنیم ، عصر دانایی ، فناوری و اطلاعات نامیده شده است. در دو دهه فعالیت آموزشی ، بیش از چند ده هزار نفر از اقشار مختلف جامعه از خدمات آموزشی کهکشان بهره برده اند. کهکشان با توجه به رسالت اصلی خویش که همانا ارتقاء سطح دانش جامعه و همچنین فعالیت های پیشتازانه در راستای ارائه خدمات آموزشی به سطوح مختلف جامعه می باشد ، خود را در قبال انتقال دانش و فن آوری های روز دنیا به جامعه مسئول می داند. کهکشان به عنوان یکی از اجزاء پیکره اجتماعی ، متناسب با خواست و نیاز بشری در مسیر تکامل این پیکره تا رسیدن به یک ساختار متعادل و متناسب ، نقش ها و وظایفی چند سویه دارد و ضمن آنکه به حفظ و بقای خود می اندیشد تلاش می کند تا فراتر از نگاه خود مدارانه ، به علیت و اصلیت خویش که برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی اوست به پیامد های آثار خود بر جامعه بپردازد. حس تعهد ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازها و خواسته های جامعه ، فعالیت های اجتماعی کهکشان را در سطوح کلان به سه گروه مسئولیت اصلی تقسیم می نماید :
 • مسئولیت اجتماعی
  مسئولیت های کهکشان در سطح کلان اجتماعی به سه گروه اصلی تقسیم می شود:
  • مسئولیت اقتصادی
   کهکشان خود را ملزم به رعایت صداقت ، کنترل ، نظارت ، توسعه اقتصادی جامعه ، شفافیت ،جلوگیری از رشوه خواری و فساد ، انجام پرداخت های لازم به مقامات ملی و محلی و استفاده از تامین کنندگان ایرانی می داند.
  • مسئولیت اجتماعی
   کهکشان خود را ملزم به رعایت حقوق بشر ، حقوق کارمند ، آموزش و توسعه کارکنان و دانش پژوهان ، کمک به تخصص های مربوط به برنامه های جامعه می داند.
  • مسئولیت زیست محیطی
   کهکشان خود را ملزم به ایجاد رویکرد های احتیاط آمیز برای جلوگیری یا به حداقل رساندن پیامد های نامطلوب ، حمایت از اقدامات و ابتکاراتی که مسئولیت های بیشتر زیست محیطی را ترویج می دهند و توسعه و انتشار فناوری های مطلوب و مساعد زیست محیطی می داند.
 • کهکشان و جوانان
  • جلب و تشویق دانشجویان و دانش آموزان برای کارهای علمی ، فنی به صورت فرآیندی و سیستمی
  • به کارگیری گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات در خدمات عمومی
  • ایجاد مسیرهای شغلی برای جوانان و کاهش بیکاری آن ها
  • فعال كردن ابزارهای بازار نیروی كار شامل شناسایی نیازها ، مساعدت و همیاری در جستجوی شغل ، راهنمایی و آموزش به عنوان بخشی از برنامه های آموزش پرسنل.
  • حمایت برای انتقال در وضعیت های شغلی به ویژه آموزش ، خود اشتغالی ، تجارت و تحرك جغرافیایی.
  • گسترش عرضه فرصت های آموزشی ، تعلیم و تربیت و اطمینان یافتن از مسیرهای یادگیری منعطف.
  • پاسخ به نیازهای شغلی جدید ، صلاحیت های كلیدی و نیازهای مهارتی آینده بوسیله بهبود (پیشرفت) و شفافیت در شایستگی ها (صلاحیت ها )
 • کهکشان و دانشگاه ها
  • توسعه و تقویت بخش های عالی مؤسسات آموزشی و پژوهشی در راستای گسترش همكاری و انتقال فناوری ها
  • آموزش و مشاوره به مدیریت مؤسسات پژوهشی و دانشگاه ها.
  • پیش بینی اثر بخش از نیازهای مهارتی و كمبود ها در بازار نیروی كار.
  • پاسخ گویی به نیازهای جدید شغلی ، قابلیت های كلیدی ، الزامات مهارتی آینده به وسیله تعریف و تدوین معیار های کیفی
 • کهکشان و مدارس
  • تشویق به كارگیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس عمومی
  • آموزش فراگیر ، عملكرد و سیاست های آموزشی در راستای تسهیل امور ، آموزش های ثانویه ( دبیرستانی ) و تحصیلات عالی ، شامل پیش بینی و آموزش كارآفرینی
  • تلاش برای كاهش تعداد ترك تحصیل كنندگان و ایجاد اشتیاق برای تحصیل
  • حمایت از مدارس محروم کشور
 • کهکشان و نوآوران
  • خدمات حمایت از نوآوری ، انتقال و انتشار فناوری
  • بهبود دستیابی به منابع مالی
 • کهکشان و محیط زیست
  • حمایت از طرح های مربوط به فناوری سبز
  • برگزاری دوره های آموزشی مربوط به محیط زیست و کاهش گازهای گلخانه ای
  • فعالیت های پیش‌گیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست
  • حمایت از محیط زیست ملی و جانوران در حال انقراض
  • استفاده از پیشرفته ترین سیستم های اتوماسیون اداری و ترویج فرهنگ استفاده از این زیر ساخت در راستای حمایت از محیط زیست
  • حمایت از پروژه های توسعه اکوتوریسم
در راستای این فعالیت ها از ابتدای بهار 91 کهکشان اقدام به پیاده سازی استاندارد داوطلبانه بین المللی سیستم مدیریت مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000:2010 نموده است.
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق