• نام دوره : پک ویژه مهندسی شبکه Network+, MCSA, CCNA
 • شهريه : 46,000,000 ریال
 • تعداد ساعت : 280
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه
این دوره شامل دوره های ذیل است:

Network+

MCSA Pack 2016

CCNA

پکهای ويژه کهکشان با هدف تعیین راه شغلی برای علاقمندان به مدارک بین المللی طراحی و ایجاد گردیده است.
افرادی که در ابتدای راه کسب دانش در حوزه های تخصصی فناوری اطلاعات هستند، با وجود تعداد زیاد مدارک و دوره ها، در انتخاب دوره های مناسب و توالی گذراندن آنها با توجه به آینده شغلی که در نظر دارند دچار سردرگمی می شوند.
تاکنون دوره ها با توجه به گرایش تخصصی خاص در نظر گرفته می شد.اینبار کهکشان با توجه به تجربه طولانی خود در برگزاری این دوره ها و آگاهی کامل از بازار کاری که در انتظار افراد دارای مدارک بین المللی می باشد، اقدام به تعریف پکهای ويژه مبتنی بر موقعیت و مسیر شغلی تخصصی علاوه بر گرایش و دانش تخصصی نموده است.
در این پکها دوره هایی که برای رسیدن به موقعیت شغلی مربوطه لازم است و توالی گذراندن آنها مد نظر قرار گرفته و علاوه بر آن، از نقاط اشتراک این دوره ها نیز جهت کنار هم چیده شدن آنها نیز استفاده شده است.
افراد پس از گذراندن این پکها قابلیت کار در سمت شغلی مرتبط با پک را داشته و با دانش کاربردی و کافی برای آینده ای مطمئن وارد بازار کار خواهند شد.
طبق تجربه چندین ساله کهکشان در برگزاری دوره ها به صورت پک ، مزایای این گونه پک ها به شرح ذیل می باشد:
به دلیل برگزاری دوره ها به صورت پیوسته ، وقفه ای بین تشکیل دوره ها ایجاد نگردیده و از اتلاف وقت متقاضی و انتظار برای تشکیل دوره بعدی جلوگیری می گردد .
مطالبی که تکراری بوده و هم پوشانی دارند یکبار به طور کامل ارائه گردیده و از اتلاف وقت بر روی موارد تکراری و یا بیان نیمه کاره مطالب تا تکمیل آن در دوره بعدی جلوگیری می گردد .
افراد کلاس از ابتدا تا پایان دوره یکسان بوده ، با دانش هماهنگ پیش رفته و ورود افراد جدید با دانش متفاوت که موجب اتلاف وقت می گردد باعث اختلال در کار مدرس نمی گردد .
با توجه به اینکه مدرس امکان برنامه ریزی برای کل ساعات را دارا می باشد ، امکان انجام سناریوهای عملی و کامل با دانش مناسب در دوره وجود خواهد داشت .
حداکثر دانش در حداقل زمان به متقاضی منتقل شده و با توجه به پیوسته بودن دوره ها ، دانش پژوهان دانش یک متخصص کامل را کسب نموده و انگیزه لازم را برای کار و آزمون به دست می آورند .
شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
روز و ساعتتعداد ساعتشهریه(ریال)تاریخ شروعثبت نام
زوج 13:30 - 08:30280 ساعت 46,000,0001398/03/11 ثبت نام
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تاًييد سيسکو و مایکروسافت در مورد محصولات و فن آوری اين شركت
دريافت حقوق بيشتر با توجه به نوع تخصص
اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار با جديدترين تکنولوژيهای مایکروسافت و سيسکو
دستيابی به بخش ويژه سايت سيسکو و مایکروسافت جهت دارندگان مدارک و امکان دريافت لوگوها و مشاهده وضعيت مدرک.
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
مدیران شبکه
مهندسین شبکه
مسئولین پشتیبانی شبکه
تکنسین های شبکه
مشاورین و مدیران سیستم های شبکه
کلیه علاقه مندان به مباحث شبکه
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز
ندارد.
شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

Network+ NK-N10-007:

  1.0 Network Architecture

  • Explain the functions and applications of various network devices.
  • Compare and contrast the use of networking services and applications.
  • Install and configure the following networking services/applications.
  • Explain the characteristics and benefits of various WAN technologies.
  • Install and properly terminate various cable types  and connectors using appropriate tools
  • Differentiate between common network topologies.
  • Differentiate between network infrastructure implementations.
  • Given a scenario, implement and configure the  appropriate addressing schema.
  • Identify the basics elements of unified communication technologies.
  • Compare and contrast technologies that support cloud and virtualization
  • Given a set of requirements, implement a basic network.

   

  2.0 Network Operations

  • Given a scenario, use appropriate monitoring tools.
  • Given a scenario, analyze metrics and reports from monitoring and tracking performance tools.
  • Given a scenario, use appropriate resources to support configuration management.
  • Explain the importance of implementing network segmentation.
  • Given a scenario, install and apply patches and updates.
  • Given a scenario, configure a switch using proper features.
  • Install and configure wireless LAN infrastructure and implement the appropriate technologies in support of wireless capable devices.

   

  3.0 Network Security

  • Compare and contrast risk related concepts.
  • Compare and contrast common network vulnerabilities and threats.
  • Given a scenario, implement network hardening techniques.
  • Compare and contrast physical security controls
  • Given a scenario, install and configure a basic firewall.
  • Explain the purpose of various network access control models.
  • Summarize basic forensic concepts.

   

  4.0 Troubleshooting

  • Given a scenario, implement the following network troubleshooting methodology.
  • Given a scenario, analyze and interpret the output of troubleshooting tools.
  • Given a scenario, troubleshoot and resolve common wireless issues.
  • Given a scenario, troubleshoot and resolve common copper cable issues.
  • Given a scenario, troubleshoot and resolve common fiber cable issues.
  • Given a scenario, troubleshoot and resolve common network issues.
  • Given a scenario, troubleshoot and resolve common security issues.
  • Given a scenario, troubleshoot and resolve common WAN issues.

   

  5.0 Industry Standards, Practices   and Network Theory

  • Analyze a scenario and determine the corresponding OSI layer.
  • Explain the basics of network theory and concepts.
  • Given a scenario, deploy the appropriate wireless standard.
  • Given a scenario, deploy the appropriate wired connectivity standard.
  • Given a scenario, implement the appropriate policies or procedures.
  • Summarize safety practices.
  • Given a scenario, install and configure equipment in the appropriate location using best practices.
  • Explain the basics of change management procedures.
  • Compare and contrast the following ports and protocols.
  • Given a scenario, configure and apply the appropriate ports and protocols.

  MCSA


  70-740

  • Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
  • Configuring local storage
  • Implementing enterprise storage solutions
  • Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
  • Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
  • Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
  • Overview of high availability and disaster recovery
  • Implementing and managing failover clustering
  • Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
  • Implementing Network Load Balancing
  • Creating and managing deployment images
  • Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

   

  70-741

  • Planning and implementing an IPv4 network
  • Implementing DHCP
  • Implementing IPv6
  • Implementing DNS
  • Implementing and managing IPAM
  • Remote access in Windows Server 2016
  • Implementing DirectAccess
  • Implementing VPNs
  • Implementing networking for branch offices
  • Configuring advanced networking features
  • Implementing Software Defined Networking

   

  70-742

  • Installing and configuring domain controllers
  • Managing objects in AD DS
  • Advanced AD DS infrastructure management
  • Implementing and administering AD DS sites and replication
  • Implementing Group Policy
  • Managing user settings with Group Policy
  • Securing Active Directory Domain Services
  • Deploying and managing AD CS
  • Deploying and managing certificates
  • Implementing and administering AD FS
  • Implementing and administering AD RMS
  • Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
  • Monitoring, managing, and recovering AD DS

   

  Windows 10

  • Overview of Windows 10
  • Installing Windows 10
  • Configuring Your Device
  • Configuring Network Connectivity
  • Managing Storage
  • Managing Files and Printers
  • Managing Apps in Windows 10
  • Managing Data Security
  • Managing Device Security
  • Managing Network Security
  • Troubleshooting and Recovery
  • Maintaining Windows 10

  CCNA 200-125


Module 1: Building a Simple Network
Module 2: Establishing Internet Connectivity
Module 3: Summary Challenge
Module 4: Implementing Scalable Medium Sized Network
Module 5: Introducing IPv6
Module 6: Troubleshooting Basic Connectivity
Module 7: Implementing Network Device Security
Module 8: Implementing an EIGRP-Based Solution
Module 9: Summary Challenge
Module 10: Implement a Scalable OSPF-Based Solution
Module 11: Implementing Wide-Area Networks
Module 12: Network Device Management
Module 13: Summary Challenge

دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
روزی که به کهکشان آمدم در ذهنم فقط کار و درآمد بود و تردید که در تمام عمرم این تردید را احساس می کردم. امروز که می خواهم بروم درونم شاد است از حس زیبای یاد دادن، یاد گرفتن، باهم بودن و به یکدیگر کمک کردن و اینها را در کهکشان دیدم و لمس کردم و میدانم که این نه در اسم و رسم کهکشان بلکه در روحیه زیبای انسانهایی بود که با آنها کار کردم. سپاسگزارم از اعتمادتان، از این فرصت، فرصتی برای مفید بودن، خوب بودن در کنار شما خوبان.
بابک خدادوست
مدرس
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق