• نام دوره : تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی/ISO 50001
 • شهريه : ریال
 • تعداد ساعت : 8
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی به شرکت کنندگان توانایی هایی در زمینه ارزیابی ، پایش و بهبود سیستم مدیریت انرژی اثر بخش در سازمان را می دهد .

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
 • آشنایی با اصول ممیزی و مسئولیت های ممیزی
 • تهیه برنامه ممیزی داخلی
 • توانایی شناخت عدم انطباق ها
 • ارائه گزارش اثر بخش ممیزی
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • مدیران و مسئولان انرژی سازمان
 • مدیران تاسیسات
 • مدیران کیفیت و محیط زیست
 • افراد مسئول بهبود و نگهداری سیستم مدیریت انرژی
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

این دوره پیش نیازی ندارد .

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره
 • تشریح الزامات استاندارد سیستم مدیریت انرژی
 • هرم استاندارد ممیزی و تعاریف و اصطلاحات آن
 • تشریح انواع ممیزی ها و نقش آن در سازمان ها
 • اصول ممیزی
 • مدیریت برنامه ریزی
 • فعالیت های ممیزی
 • کارگاه های مرتبط
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
همه چی عالی ،همراه با استاد عزیزمان جناب آقای عبدی بهتر هم شد.
میثم دلدار
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق