• نام دوره : ISO 27001_Internal Audit
  • شهريه : 9,500,000 ریال
  • تعداد ساعت : 24
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

افزايش تعداد نفوذها به سيستم های اطلاعاتی و ارزش روزافزون اطلاعات ، اهميت حفاظت اطلاعات را برای سازمان ها بیش از گذشته آشکار کرده است. سيستم مدیريت امنيت اطلاعات (ISMS) با کنترل عوامل انسانی ، روندها و سيستم های IT سازمان ، حفظ امنيت اطلاعات حساس سازمان را تضمين می کند.

شرکت کنندگان در اين دوره آموزشی علاوه بر آشنايی با استاندارد امنيت اطلاعات در طی اين دوره ، با روش های مميزی داخلی ISMS که مطابق با استاندارد ISO 27001 و الزامات بخش دوم از ISO 27001 می باشد ، از طريق شرکت در کارگاه ها و آموزش های عملی آشنا می شوند .

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
روز و ساعتتعداد ساعتشهریه(ریال)تاریخ شروعثبت نام
شنبه الی دوشنبه 16:30-8:3024 ساعت 9,500,0001398/07/13 ثبت نام
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
  • آشنایی با روش های ممیزی اثر بخش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  • آشنایی با چگونگی طرح ریزی مراحل ممیزی
  • آشنایی با نوشتن گزارش اثر بخش ممیزی
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
  • مديران و متخصصان IT
  • مسئولين امنيت IT
  • مشاورين امنيت
  • کارشناسان و مديران انفورماتيک
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

آشنایی با سيستم امنیت اطلاعات ISO 27001_Introduction

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

معرفی دوره

کليات و تاريخچه سيستم مديريت امنيت اطلاعات

معرفي مديريت امنيت اطلاعات بر پايه استاندارد ISO 27001

نقش گروه هاي ذينفع در ISMS

سطوح امنيت اطلاعات

تعاريف و واژگان

منافع و ريسک هاي بکارگيری ISMS

مراحل اجرای ISMS

معرفی خانواده ISMS

تشريح الزامات ISMS

معرفی چرخه PDCA

تشريح مدل ISMS و چرخه بهبود

مديريت مميزی بر مبنای ISO 19011

طرف های درگير در مميزی

مراحل اجرای مميزی

آماده سازی الزامات مميزی

مرور مستندات

برنامه ريزی مميزی

اجرای فرآيند مميزی و اصول اثر بخش اجرا

عدم انطباق و اقدامات اصلاحی

تعاريف

گزارش دهی عدم انطباق

اصول گزارش دهی عدم انطباق ها

طبقه بندی عدم انطباق ها

اصول اساسی سنجش مغايرت

مراحل صدور NCR

رويکردهای روانشناختی در مميزی

نکات کليدی موفقيت در مميزی

اصول برقراری ارتباط اثر بخش

فرآيند برقراری ارتباط

اصول مصاحبه

تکنينک های پرسش و پاسخ

تکنيک های جمع آوری شواهد عينی و مشاهدات

آماده سازی چک ليست

چرا مرور مدارک ؟

اصول يادداشت برداری

مديريت زمان

گزارش دهی

اهميت گزارش

انواع گزارشات

کيفيت گزارشات

اصول گزارش نويسی

قوانين و مقررات مميزی

نقش و مسئوليت های مميزين

صلاحيت های مميزين

نحوه برقراری ارتباط با IRCA

دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
در کل از موسسه کهکشان بسیار راضی هستم و توانستم مسیر آینده خود را روشن کنم.
آقاجانی
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق