کهکشان با تکیه بر دانش تخصصی کارکنان ، به کارگیری سیستم های مدیریت و بهترین تجارب آموزشی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی می نماید.
به علت چالش هاي مربوط به عوامل متغير و ناپايدار محيطي ، بسياري از مسائل و نيازهاي سازمان ها قابل پيش بيني نيستند و اين امر موجب مي گردد که متناسب با مسائل سازماني و هنگامي كه رخ مي دهند طراحي و اجراي آموزش آنها صورت پذيرد . در چنین شرایطی برنامه هاي آموزش کهکشان دقيقاً متناسب با نيازهاي سازماني و شرايط كسب و كار تدوين و اجرا مي گردد.
کهکشان به عنوان پیوند دهنده آموزش و نیاز های کسب و کار اقدام به ارائه خدمات آموزشی ذیل برا سازمان ها نموده است:
 • برگزاری دوره های آموزشی در محل سازمان
 • برگزاری دوره های آموزشی خاص طراحی شده برای سازمان ها متناسب با سرفصل های آموزشی مورد نیاز
 • تهیه و تدوین نیاز های آموزشی پروژه های مختلف سازمان ها
 • ارائه مشاوره در نیاز سنجی آموزشی برای اجرا پروژه های فنی و مدیریتی
 • تهیه و تدوین پیشنهاد ارائه خدمات آموزشی به عنوان همکار آموزشی سازمان ها
 • تعیین سطح علمی ، فنی و مدیریتی کارکنان سازمان ها بر اساس آزمون های استاندارد
 • تدوین روش های اجرایی آموزش برای سازمان ها در حوزه های مختلف
 • تعیین اهداف آموزشی و اهداف یادگیری
 • تدوین و بومی سازی محتوای آموزشی
 • تدوین روش های ارزیابی فراگیران
 • تدوین روش های ارزیابی مدرسان
 • کنترل و نظارت بر عملکرد فراگیران و مدرسان در هنگام اجرای فرآیند آموزش
 • ارائه گزارشات دوره ای عملکرد فراگیران و مدرسان
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق