• نام دوره : ممیزی داخلی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار/ ISO 22301
 • شهريه : 9,500,000 ریال
 • تعداد ساعت : 24
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلی سیستم‌های مدیریت تداوم کسب و کار آشنا خوهند گردید.

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
 • آشنایی مخاطبان با مفاهیم تداوم کسب و کار
 • ایجاد فرهنگ تداوم کسب و کار
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • مدیران سازمان
 • مدیران کیفیت ، امنیت ، تداوم کسب و کار و ...
 • ممیزان داخلی
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

این دوره پیش نیازی ندارد.

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

آشنایی با چرخه عمر سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

 • مدیریت برنامه های تداوم کسب و کار
 • شناسایی سازمان
 • پیاده سازی واکنشهای مدیریت تداوم کسب و کار
 • آزمایش ، نگهداری و بازنگری
 • تعبیه مدیریت تداوم کسب و کار در سازمان

آشنایی با الزامات استاندارد سیستم مدیریت تداوم کسب و کار

 • استقرار سیستم
 • پیاده سازی و اجرای سیستم
 • پایش و بازنگری
 • نگهداری و بهبود
 • بهبود مستمر
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
امیدوارم همیشه و همه جا در کنار هم گام به گام به بالاترین موفقیت ها برسیم. من یک کهکشانی ام.
سارا رازافشا
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق