آگاهی رسانی فرآیندی است جهت تغییر رفتارهای فردی و اعمال تجارب مفید در افراد. هدف اگاهی رسانی جلب توجه افراد به مباحث مورد نیاز یادگیری می باشد و فعالیت های آگاهی رسانی به افراد این اجازه را می دهد که با چالش های نیاز یادگیری شناسایی شده آشنا شده و جهت بهینه نمودن آن گام بردارند. در فرآیند آگاهی رسانی ، آموزش گیرنده تنها دریافت کننده اطلاعات است. آگاهی رسانی منوط به اطلاع رسانی به مقدار بسیار زیاد به روش های جذاب و کارآمد بوده و درآن از تکنیک های اطلاع رسانی استفاده می شود.


مراحل تدوین طرح جامع آگاهی رسانی :
 • مطالعه اولیه ، تجزیه و تحلیل
  • مطالعه اولیه
   • بررسی اهداف آگاهی رسانی
   • بررسی فعالیت های آگاهی رسانی موجود در سازمان
   • شناسایی فاصله موجود بین نیاز آگاهی رسانی و فعالیت های انجام شده
   • شناسایی نیاز های بحرانی
  • فرآیند نیاز سنجی
   • مصاحبه با گروه ها و افراد کلیدی سازمان
   • جمع آوری اطلاعات و نظر سنجی در کلیه سطوح سازمان
   • بررسی و ارزیابی منابع و محتوای موجود آگاهی رسانی
   • تحلیل معیار ها و شاخص های آگاهی رسانی
   • بازنگری طرح ها و برنامه های سازمان
   • مصاحبه و برگزاری جلسات با مدیران ، صاحبان فرآیندهای کلیدی سازمان
 • تدوین استراتژی و طرح آگاهی رسانی
  • خط مشی های ملی و سازمانی موجود که باید در برنامه آگاهی رسانی قرار داده شود
  • دامنه برنامه آگاهی رسانی
  • نقش ها و مسئولیت های افرادی که وظایف ، طراحی ، تدوین ، پیاده سازی و نگهداری برنامه آگاهی رسانی سازمان را بر عهده دارند
  • اهداف کلانی که باید پس از اجرای طرح بدست آمده باشند
  • مخاطبان هدف برای هر یک از جنبه های برنامه آگاهی رسانی
  • اهداف یادگیری برای هر یک از جنبه های برنامه آگاهی رسانی
  • تعیین بازه های زمانی برای اجرای فعالیت های آگاهی رسانی
 • انتخاب عناوین محتوا و نحوه ارائه محتوای برنامه آگاهی رسانی
 • اجرای طرح آگاهی رسانی
 • ارزیابی اثر بخشی اجرای طرح آگاهی رسانی
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق