• نام دوره : پک ویژه ممیزی PAS99, ISO19011, CISA, Annex SL
 • شهريه : 00 ریال
 • تعداد ساعت : 40
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه
این Pack شامل دوره های ذیل است:
PAS 99
ISO19011
Annex SL
CISA
این پک مناسب افرادیست که قصد دارند در مورد روشهای ممیزی و بازرسی سیستمهای مدیریت فناوری اطلاعات، دانش و مهارت لازم را به طور منسجم کسب نمایند.این پک از مفاهیم سیستم مدیریت و اصول مستند سازی آغاز گردیده و سپس وارد روشهای ممیزی سیستم می شود.در ادامه به بررسی ساختار کلی استانداردهای نسل جدید پرداخته و در نهایت روش ممیزی سیستمهای مدیریت اطلاعات را به طور کامل پوشش می دهد.
شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
برای اطلاع از زمانبندی این دوره با بخش فروش تماس بگیرید .
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
 • موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائيد
 • دريافت حقوق بيشتر
 • اثبات دانش فنی و عملی
شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • مديران و متخصصان IT
 • مسئولين امنيت IT
 • مشاورين امنيت
 • کارشناسان و مديران انفورماتيک
 • ممیزین ISMS
 • مميزين سيستم های تضمين و کنترل کيفيت
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

ندارد

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره
Introduction
1. Scope
2. Normative references
3. Terms and definition
4. Context of the organization
4.1 Understanding the organization and its context
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
4.3 Determining the scope of the XXX management system
4.4 XXX management system
5. Leadership
5.1 Leadership and commitment
5.2 Policy
5.3 Organization roles, responsibilities and authorities
6. Planning
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.2 XXX objectives and planning to achieve them
7. Support
7.1 Resources
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Communication
7.5 Documented information
7.5.1 General
7.5.2 Creating and updating
7.5.3 Control of documented information
8. Operation
8.1 Operational planning and control
9. Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2 Internal audit
9.3 Management review
10. Improvement
10.1 Nonconformity and corrective action
10.2 Continual improvement
دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
بسیار خوشحالم و برخود می بالم که با چشمان خود می بینم دستانی و اندیشه هایی برای آنکه وطنم در اوج افتخار بایستد، این چنین در تلاشند.
جلوه
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق