• نام دوره : رهبری در تیم ها
  • شهريه : 4,200,000 ریال
  • تعداد روز : ۱
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

رهبران همیشه فکر میکنند که انسانها از اشیا مهمترند . بنا بر همین عقیده چشم انداز فردی و سازمانی آنها بر پایه رشد دادن افراد است و همین موضوع باعث خلق نیروهای وفادار به مجموعه ها می‌شود . رهبران به دنبال پرورش افراد میروند در حالی که مدیران به دنبال گرفتن نتایج هستند . مدیر و رهبر مانند معمار و باغبان عمل میکند . یکی از آنها باغ ها و دیوارها را می‌سازد و دیگری درختان را پرورش می‌دهد و آن را به بار می‌رساند . 

مدیران به کارمندان درست کار کردن را یاد می‌دهند و رهبران به آنها درست انتخاب کردن را می‌آموزند. درون هر فردی، رهبری خفته است که چراغ راه آینده می‌باشد. افراد یک مجموعه برای روان خود، رهبران را انتخاب می‌کنند تا در زندگی از آنها الگو بگیرند . شما الگوی که هستید .... ؟ ​​

شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
روز و ساعتتعداد روزشهریه(ریال)تاریخ شروعثبت نام
پنج شنبه 16:30 - 08:30۱ 4,200,0001397/10/27 ثبت نام
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا

موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش عملی

دريافت حقوق بيشتر با توجه به نوع تخصص

آموزش در مدت زمان کوتاه

شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین

مدیران عامل
مدیران ارشد
مدیران بازاریابی و فروش
مدیران میانی شرکت ها
مدیران برند
کارشناسان بازاریابی و فروش
فعالان حوزه اقتصاد و تجارت

شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

پیشنیاز ندارد.

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

خصوصیات رهبر
رهبر یا مدیر
سبکهای رهبری
تیپ های شخصیتی 
ارزیابی توانمندی
ساختن تیم ماندگار
تفکر طراحی
رهبری سطح پنجم
از خوب به عالی
خلق ارزشها و چشم اندازی فردی
ارتباط‌های غیر کلامی
پرسشهای کوانتومی 
خلق ستاره های سازمانی
رهبری تحول
کلیدهای رهبری
انگیزش خود ساخته
استراتژی تغییر
رهبری بر پایه توانمندی
ساخت نیروهای وفادار
انگیزش تیمی ، چشم انداز فردی
هدایت رهبری بدون داشتن پست سازمانی
افزایش اعتماد به نفس تیمی
خلق برند رهبری
ارتباطات غیر کلامی

دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
اینجانب احسان غلامی در دوره پک امنیت شرکت کردم و از استاد ارجمند آقای ابوالفضل نادری به خاطره زحمات بی دریغ و تدریس دقیق و دلسوزانه شان بی نهایت سپاسگزارم.
احسان غلامی
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق