• نام دوره : LPIC Pack: LPIC 1+ LPIC2
 • شهريه : 29,000,000 ریال
 • تعداد ساعت : 120
 
مقــدمه مخاطبین پیشنیــاز سرفصل دوره زمانبندی دوره
شبکه - Microsoft مقدمه
مقدمه

انستیتوی تخصصی لینوکس LPI : Linux Professional Institute در سال 1999 در کانادا آغاز به کار نمـــود . این موسسه در سراسر دنیا به عنـوان سازمانی پیشــرو در امر آموزش و ارائه مدارک تخصصی لینوکس ، Open Source و نرم افزار شناخته شده و مـــورد حمایت و تایید شرکت های بزرگی همچون IBM ، ناول ، HP ، پروسافت ، اینتل و بسیاری دیگر می باشد .

انستیتوی تخصصی لینـــوکس LPI : Linux Professional Institute جهت ارتقاء سطح دانش و تخصص جامعه IT خصوصا علاقمندان به لینوکس ، اقدام به ارائه مدارک بین المللی با هدف ایجاد استاندارد بین المللی آموزش متخصصین کارآمد لینوکس نموده است . این مدارک که تحت عنــوان LPIC : Linux Professional Institute Certification در جهان شناخته می گردند بر خلاف سایر مدارک موجود لینـوکس نظیر RHCE ، غیر انتفاعی و Vendor Less بوده و به هیچ محصول یا نوع خاصی از لینوکس وابسته نمی باشند و این امــــر موجب تمایز این مدرک از سایر مدارک موجود لینوکس در دنیای صنعت می باشد .

اين مدرک که اولين سطح مدارک LPI و سطح مقدماتی مديريت لينوکس می باشد و در 11 ژانويه 2000 معرفی و در سال 2003 بازنگری گرديد، شامل دو دوره و دو آزمون LPIC 101,LPIC 102می باشد. در پايان اين دوره افراد به مهارتهای زير دست خواهند يافت:

 • کار با Linux Command Line
 • اجرای maintenance های ساده
 • نصب و راه اندازی workstation ها و اتصال به LAN

مدرکی که سطح دوم از مدارک LPI و سطح ميانی مديريت لينـــوکس می باشد و در 29 نوامبر 2001 معرفی گرديده است، شامل دو دوره و دو آزمون LPIC201, LPIC202 می گردد.

در پايان اين دوره افراد به مهارت های زير دست خواهند يافت :

 • مدیریت شبکه های کوچک و متوسط
 • طراحی ، راه اندازی ، عيب يابی ، نگهداری و امنیت شبکه های توام لینوکس و مايکروسافت کوچک
 • نظارت بر تکنسين ها
 • مشاوره در زمينه اتوماسيون و خريد

از آنجا که دوره های مربوط به یک مدرک دارای ارتباط بسیار نزدیک و هم پوشانی های فراوانیست و ایده آل ترین حالت ، گذراندن این دوره ها به صورت متناوب و بدون وقفه می باشد ، کهکشان این دوره ها را در قالب پک ارائه نموده و به صورت تک دوره این دوره ها را برگزار نمی نماید .

طبق تجربه چندین ساله کهکشان در برگزاری دوره ها به صورت پک ، مزایای این گونه پک ها به شرح ذیل می باشد :

 • به دلیل برگزاری دوره ها به صورت پیوسته ، وقفه ای بین تشکیل دوره ها ایجاد نگردیده و از اتلاف وقت متقاضی و انتظار برای تشکیل دوره بعدی جلوگیری می گردد .
 • مطالبی که تکراری بوده و هم پوشانی دارند یکبار به طور کامل ارائه گردیده و از اتلاف وقت بر روی موارد تکراری و یا بیان نیمه کاره مطالب تا تکمیل آن در دوره بعدی جلوگیری می گردد .
 • افراد کلاس از ابتدا تا پایان دوره یکسان بوده ، با دانش هماهنگ پیش رفته و ورود افراد جدید با دانش متفاوت که موجب اتلاف وقت می گردد باعث اختلال در کار مدرس نمی گردد . 
 • با توجه به اینکه مدرس امکان برنامه ریزی برای کل ساعات را دارا می باشد ، امکان انجام سناریوهای عملی و کامل با دانش مناسب در دوره وجود خواهد داشت .
 • حداکثر دانش در حداقل زمان به متقاضی منتقل شده و با توجه به پیوسته بودن دوره ها ، دانش پژوهان دانش یک متخصص کامل را کسب نموده و انگیزه لازم را برای کار و آزمون به دست می آورند .
شبکه - Microsoft زمانبندی دوره
زمانبندی دوره
تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد.
روز و ساعتتعداد ساعتشهریه(ریال)تاریخ شروعثبت نام
یکشنبه و سه شنبه 20:00 - 17:00120 ساعت 29,000,0001398/03/19 ثبت نام
شبکه - Microsoft مزایا
مزایا
 • موقعيت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تأييد
 • دريافت حقوق بيشتر
 • اثبات دانش فنی و عملی در زمينه کار مقدماتی با لینوکس
 • کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر لینوکس
 • دستيابی به بخش ويژه سايت لینوکس جهت دارندگان مدارک و امکان دريافت لوگوها و مشاهده وضعيت مدرک

 

شبکه - Microsoft مخاطبین
مخاطبین
 • متخصصان شبکه لینوکس
 • مدیران شبکه لینوکس
 • کارشناسان شبکه لینوکس
شبکه - Microsoft پیشنیاز
پیشنیاز

+Network

CCNA

 

شبکه - Microsoft سرفصل دوره
سرفصل دوره

Topic 101: System Architecture:

101.1 Determine and configure hardware settings

101.2 Boot the system

101.3 Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

Topic 102: Linux Installation and Package Management:

102.1 Design hard disk layout

102.2 Install a boot manager

102.3 Manage shared libraries

102.4 Use Debian package management

102.5 Use RPM and YUM package management

Topic 103: GNU and Unix Commands:

103.1 Work on the command line

103.2 Process text streams using filters

103.3 Perform basic file management

103.4 Use streams, pipes and redirects

103.5 Create, monitor and kill processes

103.6 Modify process execution priorities

103.7 Search text files using regular expressions

103.8 Perform basic file editing operations using vi

Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard:

104.1 Create partitions and filesystems

104.2 Maintain the integrity of filesystems

104.3 Control mounting and unmounting of filesystems

104.4 Manage disk quotas

104.5 Manage file permissions and ownership

104.6 Create and change hard and symbolic links

104.7 Find system files and place files in the correct location

Topic 105: Shells, Scripting and Data Management:

105.1 Customize and use the shell environment 

105.2 Customize or write simple scripts

105.3 SQL data management

Topic 106: User Interfaces and Desktops:

106.1 Install and configure X11

106.2 Setup a display manager

106.3 Accessibility

Topic 107: Administrative Tasks:

107.1 Manage user and group accounts and related system files

107.2 Automate system administration tasks by scheduling jobs

107.3 Localisation and internationalisation

Topic 108: Essential System Services :

108.1 Maintain system time

108.2 System logging

108.3 Mail Transfer Agent (MTA) basics

108.4 Manage printers and printing

Topic 109: Networking Fundamentals:

109.1 Fundamentals of internet protocols 

109.2 Basic network configuration

109.3 Basic network troubleshooting

109.4 Configure client side DNS

Topic 110: Security:

110.1 Perform security administration tasks

110.2 Setup host security

110.3 Securing data with encryption

Topic 200: Capacity Planning :

200.1 Measure and Troubleshoot Resource Usage

200.2 Predict Future Resource Needs

Topic 201: Linux Kernel:

201.1 Kernel Components

201.2 Compiling a kernel

201.3 Kernel runtime management and troubleshooting 

Topic 202: System Startup:

202.1 Customizing SysV-init system startup

202.2 System Recovery 

202.3 Alternate Bootloaders

Topic 203: Filesystem and Devices:

203.1 Operating the Linux filesystem

203.2 Maintaining a Linux filesystem

203.3 Creating and configuring filesystem options

Topic 204: Advanced Storage Device Administration:

204.1 Configuring RAID

204.2 Adjusting Storage Device Access

204.3 Logical Volume Manager 

Topic 205: Network Configuration:

205.1 Basic networking configuration

205.2 Advanced Network Configuration and Troubleshooting

205.3 Troubleshooting Network Issues

Topic 206: System Maintenance:

206.1 Make and install programs from source

206.2 Backup operations 

206.3 Notify users on system-related issues

Topic 207: Domain Name Server:

207.1 Basic DNS server configuration

207.2 Create and maintain DNS zones

207.3 Securing a DNS server

Topic 208: Web Services:

208.1 Implementing a web server

208.2 Apache configuration for HTTPS

208.3 Implementing a proxy server

208.4 Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy

Topic 209: File Sharing:

209.1 SAMBA Server Configuration

209.2 NFS Server Configuration

Topic 210: Network Client Management:

210.1 DHCP configuration

210.2 PAM authentication

210.3 LDAP client usage

210.4 Configuring an OpenLDAP server

Topic 211: E-Mail Services:

211.1 Using e-mail servers

211.2 Managing Local E-Mail Delivery

211.3 Managing Remote E-Mail Delivery

Topic 212: System Security:

212.1 Configuring a router

212.2 Securing FTP servers

212.3 Secure shell (SSH)

212.4 Security tasks

212.5 OpenVPN

دیدگاه - Microsoft دیدگاه های دوره
دیدگاه ها
کهکشان دریچه ای رو به دنیای شبکه هست،خوشحالم از اینکه یک کهکشانی هستم.
سمیرا فرهودی
دانش پژوه
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق